ไปยังเนื้อหาหลัก

เคล็ดลับของ Excel: แก้ไข> คัดลอกและวาง

คัดลอกภาพประกอบและวัตถุ

วิธีคัดลอกแผนภูมิด้วยกล่องข้อความใน Excel

วิธีคัดลอกค่า Combo Box ไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ใน Excel

วิธีคัดลอกรูปภาพจากแผ่นงานไปยังรูปแบบผู้ใช้ใน Excel

วิธีคัดลอกเฉพาะความคิดเห็นจากเซลล์ไปยังอีกเซลล์หนึ่งใน Excel

คัดลอกหลายช่วง

วิธีคัดลอกและวางเซลล์ / แถว / คอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกันใน Excel

วิธีคัดลอกการเลือกหรือช่วงหลายรายการใน Excel

วิธีคัดลอกแถวอื่น ๆ ใน Excel อย่างรวดเร็ว

คัดลอกชีต

วิธีคัดลอกแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ใน Excel

จะคัดลอกแผ่นงานหลายแผ่นจากสมุดงานอื่นไปยังสมุดงานใหม่ได้อย่างไร

วิธีการคัดลอกแผ่นงานหลาย ๆ ครั้งใน Excel

วิธีคัดลอกแผ่นงานและเปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติใน Excel

วิธีคัดลอกแผ่นงานและเปลี่ยนชื่อตามค่าเซลล์ใน Excel

วิธีคัดลอกแผ่นงานไปยังแผ่นงานอื่นใน Excel

วิธีคัดลอกแผ่นงานไปยังจุดสิ้นสุดของสมุดงานใน Excel