ไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีเปลี่ยนลายเซ็นโดยอัตโนมัติตามผู้รับใน Outlook?

ตามค่าเริ่มต้น Outlook มีฟังก์ชันในตัวสำหรับผู้ใช้ในการเปลี่ยนลายเซ็นโดยอัตโนมัติในขณะที่ส่งอีเมลผ่านบัญชีอีเมลอื่น แต่นอกเหนือจากนั้นที่นี่ฉันจะแสดงวิธีการเปลี่ยนลายเซ็นโดยอัตโนมัติตามผู้รับที่แตกต่างกันในฟิลด์ถึงใน Outlook

เปลี่ยนลายเซ็นตามผู้รับโดยอัตโนมัติด้วยรหัส VBA


เปลี่ยนลายเซ็นตามผู้รับโดยอัตโนมัติด้วยรหัส VBA

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้ลายเซ็นที่แตกต่างกันกับผู้รับที่เกี่ยวข้องขณะส่งอีเมลใน Outlook

1. ประการแรกคุณต้องปิดใช้งานคุณลักษณะลายเซ็นที่แนบอัตโนมัติใน Outlook กรุณาคลิก เนื้อไม่มีมัน > Options เพื่อเปิด ตัวเลือกของ outlook หน้าต่าง

2 ใน ตัวเลือกของ outlook เลือก จดหมาย ในบานหน้าต่างด้านซ้ายจากนั้นคลิกไฟล์ ลายเซ็น ปุ่มใน เขียนข้อความ มาตรา. ดูภาพหน้าจอ:

3 ใน ลายเซ็นและเครื่องเขียน ให้ไปที่ไฟล์ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ภายใต้ ลายเซ็นอีเมล เลือกบัญชีอีเมลใน บัญชีอีเมล์ รายการแบบหล่นลงจากนั้นเลือก (ไม่มี) จาก ข้อความใหม่ และ ตอบกลับ / ส่งต่อ รายการแบบเลื่อนลง ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าบัญชีอีเมลทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็น (ไม่มี). จากนั้นคลิกปุ่ม OK ปุ่ม

หมายเหตุ: คุณยังสามารถสร้างลายเซ็นที่คุณต้องการได้ในสิ่งนี้ ลายเซ็นและเครื่องเขียน กล่องโต้ตอบ

4 คลิกที่ OK ปุ่มเมื่อส่งกลับไฟล์ ตัวเลือกของ outlook หน้าต่าง

5 กด อื่น ๆ + F11 คีย์เพื่อเปิด Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน หน้าต่าง

6 ใน Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน ดับเบิลคลิก นี้OutlookSession ในบานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อเปิดหน้าต่างรหัสและคัดลอกโค้ด VBA ด้านล่างลงในหน้าต่าง ดูภาพหน้าจอ:

รหัส VBA: เปลี่ยนลายเซ็นโดยอัตโนมัติตามผู้รับใน Outlook

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/08/01
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
Dim xFindStr As String
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Select Case xRcpAddress
    Case "Email Address 1"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 2", "Email Address 3"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 4"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xFindStr = "From: " & xMailItem.Recipients.Item(1).Name & " <" & xRcpAddress & ">"
If VBA.InStr(1, xMailItem.Body, xFindStr) <> 0 Then
  xDoc.Application.Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
  With xDoc.Application.Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Text = xFindStr
    .Execute Forward:=True
  End With
  With xDoc.Application.Selection
    .MoveLeft wdCharacter, 2
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
Else
  With xDoc.Application.Selection
    .EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
End If
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub

หมายเหตุ / รายละเอียดเพิ่มเติม:

 • 1). ในรหัส VBA โปรดแทนที่ "ที่อยู่อีเมล 1/2/3/4” ด้วยที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 • 2). "aaa.htm""bbb.htm"และ"ccc.htm" เป็นลายเซ็นเฉพาะที่คุณจะส่งไปยังผู้รับที่เกี่ยวข้อง
 • 3). ในกรณีนี้ลายเซ็น“AAA” จะถูกส่งไปที่“ที่อยู่อีเมล 1", ลายเซ็น"BBB” จะถูกส่งไปที่“ที่อยู่อีเมล 2"และ"ที่อยู่อีเมล 3"และ“ที่อยู่อีเมล 4” จะได้รับอีเมลที่ฝังลายเซ็น“CCC”. โปรดเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ
 • 4). หากอีเมลมีผู้รับหลายคน รหัสจะพิจารณาเฉพาะผู้รับคนแรกเท่านั้น ในกรณีนี้ ผู้รับรายอื่นจะได้รับอีเมลที่มีลายเซ็นเดียวกันกับผู้รับรายแรก

7 จากนั้นคลิก เครื่องมือ > อ้างอิง ไป เอกสารอ้างอิง - โครงการ กล่องโต้ตอบ ในกล่องโต้ตอบโปรดตรวจสอบทั้ง ไลบรารีวัตถุ Microsoft Word และ รันไทม์การเขียนสคริปต์ของ Microsoft จากนั้นคลิก OK ปุ่มดูภาพหน้าจอ:

8 กด อื่น ๆ + Q ปุ่มเพื่อปิดไฟล์ Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน หน้าต่าง

จากนี้ไปหลังจากเขียนอีเมลและกดปุ่มส่งลายเซ็นที่เกี่ยวข้องจะถูกแทรกโดยอัตโนมัติที่ส่วนท้ายของเนื้อหาอีเมลตามที่อยู่อีเมลของผู้รับในช่องถึง


แทรกวันที่ปัจจุบันเป็นลายเซ็นโดยอัตโนมัติเมื่อส่งอีเมลใน Outlook:

หากคุณต้องการแทรกการประทับเวลาเป็นลายเซ็นลงในเนื้อหาอีเมลในขณะที่สร้าง / ตอบกลับ / ส่งต่ออีเมลใหม่ใน Outlook ของคุณคุณสามารถเปิดใช้งาน เพิ่มลายเซ็นวันที่เมื่อสร้างใหม่ตอบกลับและส่งต่ออีเมล ตัวเลือกของ Kutools สำหรับ Outlook เพื่อบรรลุมัน ดูภาพหน้าจอ:
ดาวน์โหลดและทดลองใช้ทันที (เส้นทางฟรี 60 วัน)


สุดยอดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในสำนักงาน

Kutools สำหรับ Outlook - คุณสมบัติอันทรงพลังมากกว่า 100 รายการเพื่อเติมพลังให้กับ Outlook ของคุณ

📧 การทำงานอัตโนมัติของอีเมล: ไม่อยู่ที่สำนักงาน (ใช้ได้กับ POP และ IMAP)  /  กำหนดการส่งอีเมล  /  Auto CC/BCC ตามกฎเมื่อส่งอีเมล  /  ส่งต่ออัตโนมัติ (กฎขั้นสูง)   /  เพิ่มคำทักทายอัตโนมัติ   /  แบ่งอีเมลผู้รับหลายรายออกเป็นข้อความส่วนตัวโดยอัตโนมัติ ...

📨 การจัดการอีเมล์: เรียกคืนอีเมลได้อย่างง่ายดาย  /  บล็อกอีเมลหลอกลวงตามหัวเรื่องและอื่นๆ  /  ลบอีเมลที่ซ้ำกัน  /  การค้นหาขั้นสูง  /  รวมโฟลเดอร์ ...

📁 ไฟล์แนบโปรบันทึกแบทช์  /  การแยกแบทช์  /  การบีบอัดแบบแบตช์  /  บันทึกอัตโนมัติ   /  ถอดอัตโนมัติ  /  บีบอัดอัตโนมัติ ...

🌟 อินเตอร์เฟซเมจิก: 😊อีโมจิที่สวยและเจ๋งยิ่งขึ้น   /  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Outlook ของคุณด้วยมุมมองแบบแท็บ  /  ลดขนาด Outlook แทนที่จะปิด ...

???? เพียงคลิกเดียวสิ่งมหัศจรรย์: ตอบกลับทั้งหมดด้วยไฟล์แนบที่เข้ามา  /   อีเมลต่อต้านฟิชชิ่ง  /  🕘 แสดงโซนเวลาของผู้ส่ง ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 รายชื่อและปฏิทิน: แบทช์เพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมลที่เลือก  /  แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่ม  /  ลบการแจ้งเตือนวันเกิด ...

เกิน คุณสมบัติ 100 รอการสำรวจของคุณ! คลิกที่นี่เพื่อค้นพบเพิ่มเติม

 

 

Comments (43)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

first of all thanks a lot for your effort in devolping a such useful and smart code!

I'm facing a very similar problem to Josh's one #40488 (also if not identical). I merged two versions of your code in way to have the internal and external different signature feature depending on the recipient address (Pauli #33113) and to solve the problem about the signature being posted at the last selection point in the message (Eric #38525).

When creating a new email everything works flawlessy but unfortunately when replying (both if only to internals, only to externals or both) the signature is being posted at the end of the entire conversation thread instead of at the end of my last reply.

I performed different tests and tryed some mods but i didn't came up. May you please help me in solving this problem? I'm looking to assemble a code with internal and external different signature depending on recipient feature posting the signature always at the end of my last message (in both new message and reply message).

I'm at your complete disposal for helping debugging and testing. I think this should be a definitive full feature version for lot of users.

Thanks a lot in advance anyway and have a nice day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Lorenzo,

Can you tell me which code are you using? Is it the one I replied to Pauli Pauli #33114?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,
first thanks a lot for your efforts in coding these Outlook signature smart solutions!

I'm facing a similar problem to Josh #40488: I merged your code from your answer to Pauli #33114 (std version + internal and external signature recognition) with the update you gave as answer to the problem faced by Lelian #39096 (signature posted at the end of all the conversation history when replying).

Unfortunately the update given to Lelian #39096 seems not to work in my case very likely such as (but not identical) posted by Josh. When i create a new message everything it's working flawlessy but unfortunately when replying with both the internal or external version of the signature, that is posted at the end of all the conversation thread instead of at the end of only my last message.

I tried different tests and mods but I'm still not managing in understanding why. May you please help me/us to find a solution to this problem? I'm at your disposal for debugging and testing purposes. I think that this one should be a definitive version for lot of users.

Thanks in advance anyway and have a nice day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi! I have implemented the code at for the most part it works as intended. However, every now and then it inserts the signature in the middle of a message. it first happened when I attached in table in the body. the signature was inserted into the table. Also, it has happened that it cuts off the some of the text such that two-three lines of text are in the end of the mail (after the signature). This doesn't happen all the time, but I hope you can help to solve it so that it becomes more reliable.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Mikkel Lundsgaard,
The code works well in my case. Which Outlook version are you using?
This comment was minimized by the moderator on the site
I suppose it's the latest version.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

Hope you are well.

Can you advise if it is possible to add a different signature based upon the subject field having specific words.

Many thanks
Matt
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Matt Read,
Thank you for your comment. I am not able to solve this problem yet.
This comment was minimized by the moderator on the site
Ok thank you for taking the time
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

Same as others in this thread, I'd like my signature to default to an external signature if there's any non-internal email addresses in the to or cc line and switch to an internal signature when it's only internal email addresses. To do so, I've combined your most updated code (response to Lelian) with Random_Guest's response to Daniela (defaulting to the external signature). The result is that when I'm only responding to internal email addresses, the signature works perfectly; however, when my external signature is pulled in, it drops the signature into the bottom of the email chain, not to the end of the email I'm sending. Can you please advise how to correct? I've included the code below:

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/08/01
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
Dim xFindStr As String
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
Else
xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
End If
If VBA.InStr(VBA.LCase(xRcpAddress), "@mycompany'sname") = 0 Then 'Enter the string in the double quotation marks. If the recipient email address contains this string, the below signature "internal.htm" will be assigned to the email. Otherwise, assign the signature "external.htm".
xSignatureFile = xSignaturePath & "External.htm"
Exit For
Else
xSignatureFile = xSignaturePath & "Internal.htm"
End If
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xFindStr = "From: " & xMailItem.Recipients.Item(1).Name & " <" & xRcpAddress & ">"
If VBA.InStr(1, xMailItem.Body, xFindStr) <> 0 Then
xDoc.Application.Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
With xDoc.Application.Selection.Find
.ClearFormatting
.Text = xFindStr
.Execute Forward:=True
End With
With xDoc.Application.Selection
.MoveLeft wdCharacter, 2
.InsertParagraphAfter
.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
End With
Else
With xDoc.Application.Selection
.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
.InsertParagraphAfter
.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
End With
End If
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Josh,
This problem is a bit complicated. I need time to find a solution. Just not able to handle it right now. Sorry for that.
This comment was minimized by the moderator on the site
No problem -- thanks for giving it a look!
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Quand je réponds à des mails, la signature automatique s'insère tout en bas, mais j'aimerais qu'elle s'insère en bas de mon message à moi.

Avez vous une solution ?

Lélian
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi LÉLIAN ALEMPS.
The VBA code has been updated. Thank you for your feedback. Please give it a try.

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/08/01
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
Dim xFindStr As String
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Select Case xRcpAddress
    Case "Email Address 1"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 2", "Email Address 3"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 4"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xFindStr = "From: " & xMailItem.Recipients.Item(1).Name & " <" & xRcpAddress & ">"
If VBA.InStr(1, xMailItem.Body, xFindStr) <> 0 Then
  xDoc.Application.Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
  With xDoc.Application.Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Text = xFindStr
    .Execute Forward:=True
  End With
  With xDoc.Application.Selection
    .MoveLeft wdCharacter, 2
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
Else
  With xDoc.Application.Selection
    .EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
End If
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal - I also have the same issue as Tim (#33997) and Greg (#34358) referenced above, but do not see a solution. The signature appears in my email in the last place I click before I hit 'send, thus often appearing in the middle of the email. Any help/solutions?

Thank you!

Eric
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Eric Anderson,
Thank you for your feedback. The code has now been updated and the issue has been solved. Please give it a try.
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/6/24
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Debug.Print xRcpAddress
  Select Case xRcpAddress
    Case ""
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "", ""
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case ""
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xDoc.Application.Selection.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
xDoc.Application.Selection.InsertParagraphAfter
xDoc.Application.Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I have multiple email accounts setup on Outlook and have your script setup to email different signatures to the internal and external emails.

How can I modify the script so that it only sends these signatures if I'm sending from ?

In other words, I don't want to send these signature when I'm sending from an email address other than .

Thanks,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jeff Weaver,
The following VBA code has been modified to insert these signatures when sending emails only from a specified email account. Please give it a try. hope I can help.
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/06/10
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
If xMailItem.SendUsingAccount.SmtpAddress <> "" Then Exit Sub 'The email account you send emails from
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Select Case xRcpAddress
    Case "Email Address 1"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 2", "Email Address 3"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 4"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xDoc.Application.Selection.EndKey
xDoc.Application.Selection.InsertParagraphAfter
xDoc.Application.Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Crystal,
I have a question about the source code below.
I would like to send an internal signature only to certain email recipients (30), as soon as another email address is added, the external signature should be used.
Can you help me with my request?
Many thanks in advance.
This comment was minimized by the moderator on the site
This code worked for me until I restarted my PC.When I open alt+F11 again, all the code is still in the same place, but when I send an e-mail, it just sends it without a signature and without issuing any sort of warning message.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Ivan,The problem is caused by Excel disabling the Macro option. You need to get into the Outlook Options window by clicking File > Options. In the Outlook Options window, click Trust Center in the left pane, and then click Trust Center Settings button. In the Trust Center window, click Macro Settings in the left pane, and then select the Enable all macros radio button and check the Apply macro security settings to installed add-ins box. See the attached screenshot below.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations