ไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมการประชุมจากบุคคลที่ระบุใน Outlook โดยอัตโนมัติ 

ใน Outlook เราสามารถสร้างกฎเพื่อปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมการประชุมจากบางคนโดยอัตโนมัติ แต่จะจัดการกับมันได้อย่างไร? บทความนี้จะแนะนำวิธีการโดยละเอียด

ปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมประชุมจากบุคคลที่ระบุโดยอัตโนมัติใน Outlook

ปฏิเสธการเชิญประชุมจากบุคคลที่ต้องการโดยอัตโนมัติและลบการประชุมออกจากปฏิทินด้วย


ปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมประชุมจากบุคคลที่ระบุโดยอัตโนมัติใน Outlook

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำงานนี้ให้เสร็จ:

1. ขั้นแรกคุณควรสร้างเทมเพลตข้อความสำหรับการปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมการประชุม ใน ระบุความประสงค์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หน้าต่างพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งเพื่อปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมการประชุม ดูภาพหน้าจอ:

2. จากนั้นบันทึกข้อความเป็นรูปแบบเทมเพลตโปรดคลิก เนื้อไม่มีมัน > บันทึกเป็นใน บันทึกเป็น ป้อนชื่อของข้อความลงในไฟล์ ชื่อไฟล์ กล่องข้อความแล้วเลือก เทมเพลต Outlook (*. oft) จาก บันทึกเป็นชนิด รายการแบบเลื่อนลงดูภาพหน้าจอ:

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือก เทมเพลต Outlook (*. oft), โฟลเดอร์เทมเพลตผู้ใช้เริ่มต้นจะเปิดขึ้น

3. จากนั้นคลิก ลด เพื่อบันทึกเทมเพลตข้อความและปิดหน้าต่างข้อความ

4. จากนั้นคุณสามารถสร้างกฎได้ กรุณาคลิก กฎระเบียบ > จัดการกฎและการแจ้งเตือน ภายใต้ หน้าแรก ดูภาพหน้าจอ:

5. ใน กฎและการแจ้งเตือน คลิกตกลง กฎใหม่ จาก กฎอีเมล ดูภาพหน้าจอ:

6. ในการโผล่ออกมา ตัวช่วยสร้างกฎคลิก ใช้กฎกับข้อความที่ฉันได้รับ ภายใต้ เริ่มจากกฎว่าง ส่วนดูภาพหน้าจอ:

7. จากนั้นคลิก ถัดไป และในกล่องโต้ตอบที่โผล่ออกมาให้เลือกจากบุคคลหรือกลุ่มสาธารณะในไฟล์ ขั้นที่ 1: เลือกเงื่อนไข กล่องรายการแล้วคลิกลิงก์ข้อความ คนหรือกลุ่มสาธารณะ เพื่อเปิด ที่อยู่กฎ กล่องโต้ตอบและเลือกบุคคลที่คุณต้องการปฏิเสธการประชุมดูภาพหน้าจอ:

8. คลิก OK ยังคงอยู่ในกล่องโต้ตอบนี้โปรดเลื่อนเพื่อตรวจสอบ ซึ่งเป็นคำเชิญเข้าร่วมประชุมหรือการอัปเดต ตัวเลือกจาก ขั้นที่ 1: เลือกเงื่อนไข กล่องรายการดูภาพหน้าจอ:

9. ไปที่การคลิก ถัดไป ในกล่องโต้ตอบต่อไปนี้:

(1. ) ตรวจสอบ ตอบกลับโดยใช้เทมเพลตเฉพาะ ตัวเลือกใน ขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ กล่องรายการ;

(2. ) จากนั้นคลิกลิงก์ข้อความ เทมเพลตเฉพาะ เพื่อเปิด เลือกเทมเพลตการตอบกลับ กล่องโต้ตอบ;

(3. ) ใน เลือกเทมเพลตการตอบกลับ ให้เลือก เทมเพลตผู้ใช้ในรูปแบบ ระบบไฟล์ จาก มองเข้าไป หล่นลง;

(4. ) จากนั้นเลือกชื่อข้อความที่คุณสร้างไว้ตอนนี้

(5. ) คลิก จุดเปิด ปุ่ม

10. กลับไปที่กล่องโต้ตอบเดิมตรวจสอบต่อไป ลบมัน ตัวเลือกใน ขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ กล่องรายการดูภาพหน้าจอ:

11. คลิก ถัดไป > ถัดไป เพื่อไปที่กล่องโต้ตอบขั้นตอนสุดท้าย ใน เสร็จสิ้น ส่วนการตั้งค่ากฎระบุชื่อสำหรับกฎนี้และตรวจสอบ เปิดใช้กฎนี้ ตัวเลือกจาก ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าตัวเลือกกฎดูภาพหน้าจอ:

12. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อจบกฎนี้จากนั้นคลิก OK เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

13. นับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อรับการประชุมจากบุคคลที่ระบุนี้อีเมลปฏิเสธจะถูกส่งถึงเขาโดยอัตโนมัติและข้อความการประชุมจะถูกลบออกไปด้วย


ปฏิเสธการเชิญประชุมจากบุคคลที่ต้องการโดยอัตโนมัติและลบการประชุมออกจากปฏิทินด้วย

วิธีแรกช่วยในการส่งอีเมลแจ้งบุคคลนั้นว่าคุณจะไม่เข้าร่วมการประชุม แต่การประชุมจะปรากฏในปฏิทินของคุณเสมอ ถ้าคุณต้องการลบการประชุมที่ปรากฏในปฏิทินของคุณพร้อมกัน รหัส VBA ต่อไปนี้สามารถช่วยคุณได้

1. กด ALT + F11 คีย์เพื่อเปิด Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน หน้าต่าง

2. ใน Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน ดับเบิลคลิก นี้OutlookSession จาก โครงการ 1 (VbaProject.O ™) บานหน้าต่างเพื่อเปิดโมดูลจากนั้นคัดลอกและวางรหัสต่อไปนี้ลงในโมดูลเปล่า

รหัส VBA: ปฏิเสธการเชิญประชุมโดยอัตโนมัติและลบการประชุมออกจากปฏิทินด้วย:

Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
  Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
  If xItem.Class = olMeetingRequest Then
    Set xMeeting = xItem
    xMeeting.ReminderSet = False
    If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
      Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
      xAppointmentItem.ReminderSet = False
      Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
      xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
                  "I am not at office. " & vbCrLf & _
                  "I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
      xMeetingDeclined.Send
      xMeeting.Delete
    End If
  End If
Next
End Sub

3. จากนั้นบันทึกและปิดหน้าต่างรหัสนี้ จากนี้ไป หากมีการประชุมจากบุคคลนี้ เขาจะได้รับอีเมลปฏิเสธและการประชุมจะถูกลบออกจากปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ


สุดยอดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในสำนักงาน

Kutools สำหรับ Outlook - คุณสมบัติอันทรงพลังมากกว่า 100 รายการเพื่อเติมพลังให้กับ Outlook ของคุณ

📧 การทำงานอัตโนมัติของอีเมล: ไม่อยู่ที่สำนักงาน (ใช้ได้กับ POP และ IMAP)  /  กำหนดการส่งอีเมล  /  Auto CC/BCC ตามกฎเมื่อส่งอีเมล  /  ส่งต่ออัตโนมัติ (กฎขั้นสูง)   /  เพิ่มคำทักทายอัตโนมัติ   /  แบ่งอีเมลผู้รับหลายรายออกเป็นข้อความส่วนตัวโดยอัตโนมัติ ...

📨 การจัดการอีเมล์: เรียกคืนอีเมลได้อย่างง่ายดาย  /  บล็อกอีเมลหลอกลวงตามหัวเรื่องและอื่นๆ  /  ลบอีเมลที่ซ้ำกัน  /  การค้นหาขั้นสูง  /  รวมโฟลเดอร์ ...

📁 ไฟล์แนบโปรบันทึกแบทช์  /  การแยกแบทช์  /  การบีบอัดแบบแบตช์  /  บันทึกอัตโนมัติ   /  ถอดอัตโนมัติ  /  บีบอัดอัตโนมัติ ...

🌟 อินเตอร์เฟซเมจิก: 😊อีโมจิที่สวยและเจ๋งยิ่งขึ้น   /  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Outlook ของคุณด้วยมุมมองแบบแท็บ  /  ลดขนาด Outlook แทนที่จะปิด ...

???? เพียงคลิกเดียวสิ่งมหัศจรรย์: ตอบกลับทั้งหมดด้วยไฟล์แนบที่เข้ามา  /   อีเมลต่อต้านฟิชชิ่ง  /  🕘 แสดงโซนเวลาของผู้ส่ง ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 รายชื่อและปฏิทิน: แบทช์เพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมลที่เลือก  /  แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่ม  /  ลบการแจ้งเตือนวันเกิด ...

เกิน คุณสมบัติ 100 รอการสำรวจของคุณ! คลิกที่นี่เพื่อค้นพบเพิ่มเติม

 

 

 

Comments (33)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Good morning, the code I pasted below erases the email but not the calendar event.

Scenario is a meeting forwarding to a DL that contains my personal email . At this moment I receive the event in both the calendars, rightly to the shared calendars connected to the DL, but also to my personal agenda, I would not.

Please could you help me with the code?

thx
Francesco


Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.Delete
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Buongiorno, con il codice sotto mi viene eliminata la mail ricevuta ma non l'evento nel calendario personale.

Lo scenario è inoltro di un meeting ad una DL a cui è collegato il mio account. Al momento ricevo l'evento sia nel calendario condiviso collegato alla DL (corretto!) sia nel mio personale, dal quale invece non vorrei vederlo.

Potete aiutarmi?

grazie
Francesco


Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.Delete
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
thanks for the great advice. How does the VBA need to be changed if I don't want to auto-decline invites from specific senders, but if I want invites to be declined (and removed!) that are sent to me as a member of a distribution list? I don't want to leave the distribution list, but since I work remotely, on-site meetings don't make sense to me, but the pure mails from this particular group do.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo

Werden auch Terminanfragen gelöscht, die "im Auftrag von" abgelehnt und gelöscht?
Bin mir nicht ganz sicher, ob der Code funktioniert, da Termine die "im Auftrag von" nicht gelöscht werden, obwohl der/die Absender ebenfalls aufgeführt ist.

Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.InStr(VBA.LCase(", "), VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress)) <> 0 Then 'Specify the person you need
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
'xAppointmentItem.ReminderSet = False
'Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
'xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
"I am not at office. " & vbCrLf & _
"I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
'xMeetingDeclined.Send
xAppointmentItem.Delete
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Wie würde der Codeaussehen, wenn man dort mehrere Empfänger hinterlegen möchte?

Gruß
Thomas
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo

Wie würde der Code aussehen, wenn ich mehrere Absender habe, dessen Termin ich ohne Antwort ablehnen will?

Danke schön
This comment was minimized by the moderator on the site
buen dia,
¿hay posibilidad de añadir una condición para el rechazo de la invitación?
me refiero a validar si a la hora de la reunión se está libre o no, en caso de tener otra reunión si rechazar automáticamente.

gracias
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, skyyang
Thank you for your information.

I have one question about this.
If i don't want to repley email of attending, which code can i use ?
Could you please update with this option?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, dedn,
To remove the meetings but don't send a response, please apply the below code:
Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
  Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
  If xItem.Class = olMeetingRequest Then
    Set xMeeting = xItem
    xMeeting.ReminderSet = False
    If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
      Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
      'xAppointmentItem.ReminderSet = False
      'Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
      'xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
                  "I am not at office. " & vbCrLf & _
                  "I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
      'xMeetingDeclined.Send
      xAppointmentItem.Delete
      xMeeting.Delete
    End If
  End If
Next
End Sub

Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo
Danke für den Code.
Wie müßte die Zeile 14 aussehen, wenn man mehrere Absender hat?

Danke schön.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Thomas,
If you want to set multiple senders in the code, please apply the below code:
Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
 Dim xEntryIDs
 Dim xItem
 Dim i As Integer
 Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
 Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
 On Error Resume Next
 xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
 For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
   Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
   If xItem.Class = olMeetingRequest Then
     Set xMeeting = xItem
     xMeeting.ReminderSet = False
     If VBA.InStr(VBA.LCase(", "), VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress)) <> 0 Then 'Specify the person you need
       Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
       'xAppointmentItem.ReminderSet = False
       'Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
       'xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
                   "I am not at office. " & vbCrLf & _
                   "I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
       'xMeetingDeclined.Send
       xAppointmentItem.Delete
       xMeeting.Delete
     End If
   End If
 Next
End Sub


Note: If there are more senders need to be added, please add the emails into this script If VBA.InStr(VBA.LCase(", "), VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress)) <> 0 Then

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, skyyang
Thank you for your information.

I have one question about this.
If i don't want to repley email of attending, which code can i use ?
Could you please update with this option?
This comment was minimized by the moderator on the site
skyyang I get lots of emails from an automated and unmanned inbox, so I don't want to send a reply to them about declining the meeting. Would I instead just cut out the .Body and .Send segments and use this?:
Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.ReminderSet = False
Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub


Cheers,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, D
What do you mean the automated and unmanned inbox?
Could you explain it more detailed, thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

Thank you for sharing. Could you please update the VBL with more options? I need to decline and remove from my calendar meeting invites with the following:
- from specific people - already covered in your VBL
- with specific words in the body
- with specific words in the subject
- except if sent to people or public group
- except if my name is in the To or CC box
- except if it marked as importance
- except if the subject contains specific words

About this part:
f VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need

I will replace the with the sender I need to filter and decline the invites from but I don't understand if I need to replace this part with anything specific " Specify the person you need" or just leave as is?
This comment was minimized by the moderator on the site
I have the same question as Dan about "Then 'Specify the person you need"

Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Rriela,
In the code, you juse need to change the sender address "" to the sender that you want to decline the invites from.
'Specify the person you need :This text is only annotation, you can leave or delete it as you need.
This comment was minimized by the moderator on the site
Okay thank you! I did mine like this:

Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.ReminderSet = False
Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
xMeetingDeclined.Body = "Dear Fake, " & vbCrLf & _
"I will not attend this meeting. Thank you."
xMeetingDeclined.Send
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub

But I wonder if there is a way to decline the meeting and delete it from my calendar WITHOUT sending a response? Can I just delete this part:
Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
xMeetingDeclined.Body = "Dear Fake, " & vbCrLf & _
"I will not attend this meeting. Thank you."

Thank you so much for your help
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations