ไปยังเนื้อหาหลัก

จะส่งออกอีเมลจากหลายโฟลเดอร์ / โฟลเดอร์ย่อยไปยัง Excel ใน Outlook ได้อย่างไร

ผู้เขียน: เคลลี่ แก้ไขล่าสุด: 2016-10-24

เมื่อส่งออกโฟลเดอร์ด้วยวิซาร์ดการนำเข้าและส่งออกใน Outlook จะไม่รองรับไฟล์ รวมโฟลเดอร์ย่อย ถ้าคุณส่งออกโฟลเดอร์เป็นไฟล์ CSV อย่างไรก็ตามจะค่อนข้างใช้เวลานานและน่าเบื่อในการส่งออกแต่ละโฟลเดอร์เป็นไฟล์ CSV จากนั้นแปลงเป็นสมุดงาน Excel ด้วยตนเอง บทความนี้จะแนะนำ VBA เพื่อส่งออกหลายโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยไปยังสมุดงาน Excel ได้อย่างสะดวกสบาย

ส่งออกอีเมลหลายฉบับจากหลายโฟลเดอร์ / โฟลเดอร์ย่อยไปยัง Excel ด้วย VBA

Office Tab - เปิดใช้งานการแก้ไขแบบแท็บและการเรียกดูใน Microsoft Office ทำให้งานเป็นเรื่องง่าย
ปลดล็อก Kutools สำหรับ Outlook ฟรี รุ่น ตอนนี้และเพลิดเพลินกับคุณสมบัติมากกว่า 70 รายการพร้อมการเข้าถึงไม่จำกัดตลอดไป
เพิ่มประสิทธิภาพ Outlook 2021 - 2010 หรือ Outlook 365 ของคุณด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านี้ เพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์อันทรงพลังมากกว่า 70+ รายการและยกระดับประสบการณ์อีเมลของคุณ!

ลูกศรสีฟ้าฟองขวา ส่งออกอีเมลหลายฉบับจากหลายโฟลเดอร์ / โฟลเดอร์ย่อยไปยัง Excel ด้วย VBA

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งออกอีเมลจากหลายโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยไปยังสมุดงาน Excel ด้วย VBA ใน Outlook

1 กด อื่น ๆ + F11 ปุ่มเพื่อเปิดหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications

2 คลิก สิ่งที่ใส่เข้าไป > โมดูลจากนั้นวางโค้ด VBA ด้านล่างลงในหน้าต่างโมดูลใหม่

VBA: ส่งออกอีเมลจากหลายโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยไปยัง Excel

Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()
ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"
ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"
MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME
End Sub
Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)
Dim      olkMsg As Object
Dim olkFld As Object
Dim excApp As Object
Dim excWkb As Object
Dim excWks As Object
Dim intRow As Integer
Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then
If strFolderPath <> "" Then
Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)
If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then
intVersion = GetOutlookVersion()
Set excApp = CreateObject("Excel.Application")
Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()
Set excWks = excWkb.ActiveSheet
'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
intRow = intRow + 1
End If
Next
Set olkMsg = Nothing
excWkb.SaveAs strFilename
excWkb.Close
Else
MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If

Set olkMsg = Nothing
Set olkFld = Nothing
Set excWks = Nothing
Set excWkb = Nothing
Set excApp = Nothing
End Sub

Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder
Dim arrFolders As Variant
Dim varFolder As Variant
Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next
If strFolderPath = "" Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Else
Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"
strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)
Loop
arrFolders = Split(strFolderPath, "\")
For Each varFolder In arrFolders
Select Case bolBeyondRoot
Case False
Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)
bolBeyondRoot = True
Case True
Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)
End Select
If Err.Number <> 0 Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Exit For
End If
Next
End If
On Error GoTo 0
End Function

Function GetSMTPAddress(Item As Outlook.MailItem, intOutlookVersion As Integer) As String
Dim olkSnd As Outlook.AddressEntry
Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next
Select Case intOutlookVersion
Case Is < 14
If Item.SenderEmailType = "EX" Then
GetSMTPAddress = SMTPEX(Item)
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
Case Else
Set olkSnd = Item.Sender
If olkSnd.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
Set olkEnt = olkSnd.GetExchangeUser
GetSMTPAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
End Select
On Error GoTo 0
Set olkPrp = Nothing
Set olkSnd = Nothing
Set olkEnt = Nothing
End Function

Function GetOutlookVersion() As Integer
Dim arrVer As Variant
arrVer = Split(Outlook.Version, ".")
GetOutlookVersion = arrVer(0)
End Function

Function SMTPEX(olkMsg As Outlook.MailItem) As String
Dim olkPA As Outlook.propertyAccessor
On Error Resume Next
Set olkPA = olkMsg.propertyAccessor
SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")
On Error GoTo 0
Set olkPA = Nothing
End Function

3. โปรดปรับรหัส VBA ด้านบนตามที่คุณต้องการ

(1) แทนที่ ปลายทาง_folder_path ในรหัสด้านบนพร้อมกับเส้นทางโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์ปลายทางคุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊กที่ส่งออกเช่น C: \ Users \ DT168 \ Documents \ TEST.
(2) แทนที่ your_email_accouny \ folder \ subfolder_1 และ your_email_accouny \ folder \ subfolder_2 ในโค้ดด้านบนด้วยเส้นทางโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์ย่อยใน Outlook เช่น Kelly@extendoffice.com\Inbox\A และ Kelly@extendoffice.com\Inbox\B

4 กด F5 หรือคลิกปุ่ม วิ่ง เพื่อเรียกใช้ VBA นี้ แล้วคลิก OK ในกล่องโต้ตอบส่งออกโฟลเดอร์ Outlook ไปยัง Excel ดูภาพหน้าจอ:

และตอนนี้อีเมลจากโฟลเดอร์ย่อยหรือโฟลเดอร์ที่ระบุทั้งหมดในโค้ด VBA ด้านบนจะถูกส่งออกและบันทึกลงในสมุดงาน Excel


ลูกศรสีฟ้าฟองขวาบทความที่เกี่ยวข้อง


สุดยอดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในสำนักงาน

ข่าวด่วน: Kutools สำหรับ Outlook เปิดตัว เวอร์ชันฟรี!

สัมผัสประสบการณ์ Kutools ใหม่สำหรับ Outlook เวอร์ชันฟรีพร้อมฟีเจอร์ที่น่าทึ่งกว่า 70 รายการ ให้คุณใช้งานได้ตลอดไป! คลิกดาวน์โหลดเลย!

🤖 Kutools AI : ส่งอีเมลระดับมืออาชีพทันทีด้วยเวทมนตร์ AI คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อตอบกลับอย่างชาญฉลาด น้ำเสียงที่สมบูรณ์แบบ การเรียนรู้หลายภาษา เปลี่ยนรูปแบบการส่งอีเมลอย่างง่ายดาย! ...

📧 การทำงานอัตโนมัติของอีเมล: ตอบกลับอัตโนมัติ (ใช้ได้กับ POP และ IMAP)  /  กำหนดการส่งอีเมล  /  Auto CC/BCC ตามกฎเมื่อส่งอีเมล  /  ส่งต่ออัตโนมัติ (กฎขั้นสูง)   /  เพิ่มคำทักทายอัตโนมัติ   /  แบ่งอีเมลผู้รับหลายรายออกเป็นข้อความส่วนตัวโดยอัตโนมัติ ...

📨 การจัดการอีเมล์: เรียกคืนอีเมล  /  บล็อกอีเมลหลอกลวงตามหัวเรื่องและอื่นๆ  /  ลบอีเมลที่ซ้ำกัน  /  การค้นหาขั้นสูง  /  รวมโฟลเดอร์ ...

📁 ไฟล์แนบโปรบันทึกแบทช์  /  การแยกแบทช์  /  การบีบอัดแบบแบตช์  /  บันทึกอัตโนมัติ   /  ถอดอัตโนมัติ  /  บีบอัดอัตโนมัติ ...

🌟 อินเตอร์เฟซเมจิก: 😊อีโมจิที่สวยและเจ๋งยิ่งขึ้น   /  เตือนคุณเมื่อมีอีเมลสำคัญมาถึง  /  ลดขนาด Outlook แทนที่จะปิด ...

???? เพียงคลิกเดียวสิ่งมหัศจรรย์: ตอบกลับทั้งหมดด้วยไฟล์แนบที่เข้ามา  /   อีเมลต่อต้านฟิชชิ่ง  /  🕘 แสดงโซนเวลาของผู้ส่ง ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 รายชื่อและปฏิทิน: แบทช์เพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมลที่เลือก  /  แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่ม  /  ลบการแจ้งเตือนวันเกิด ...

ปลดล็อค Kutools for Outlook ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว—ฟรีอย่างถาวร- อย่ารอช้า ดาวน์โหลดตอนนี้และเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ!

kutools สำหรับคุณสมบัติ Outlook1 kutools สำหรับคุณสมบัติ Outlook2
 

 

 

Comments (10)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I run this macro but keep getting compile error:

User=defined type not defined

On line 62 " Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder "

I have already specified the path as follows:

ExportToExcel "C:\Users\kudus\Documents\MailExportTest\f1\A.xlsx", "myname@mydomain.com\Inbox\Black Hat Webcast"
ExportToExcel "C:\Users\\Documekudus\Documents\MailExportTest\f2\B.xlsx", "myname@mydomain.com\Inbox\CPD\Kaplan Training"

I'm using Outlook 2016 in case that's needed
This comment was minimized by the moderator on the site
I fixed it. From the visual basic window, go to Tools Reference - and the box for "Microsoft Outlook 16.0 Object Library"

This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I just ran this Macro which works fine.
I understand that in the expressions
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)

the olkMsg.* and GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion) extract stuff from Outlook.

What is the argument to use to get the Address the mail was sent to?

When Using the Export Wizard of Outlook, it is possible to export this address, so I assume it would be possible to do it through this Macro (with some modification).
Can somebody help?

Regards
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Hopefully someone can help me out here, I have virtually no knowledge of VB but have managed to get this script working for me so far.

However I have around 1500 folders and subfolders under my inbox in total and I would really like a simple script to export all of the email address that I have sent to with the subject line and date on separate columns in Excel.

I have searched for days, and tried many different sites but cannot get any code to work other than this one.


Is what I am asking for even possible? If so is there anyone out there kind and clever enough to help me out whit the script I need?
I presume it has something to do with this part:


Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub


Thanks in advanced
This comment was minimized by the moderator on the site
hello dear, every thing working well many thanks but the body is not exported, how can i export email body too, the excel file has just (Subject, Received, and Sender), if you can update me with it will solve a huge matter in my business many thanks again
This comment was minimized by the moderator on the site
In the ExporttoExcel sub you can add the body

'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
intRow = intRow + 1
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Montaser,
The VBA script runs based on Outlook’s Export feature which doesn’t support exporting message content when bulk exporting emails from a mail folder. Therefore, this VBA script cannot export message content too.
This comment was minimized by the moderator on the site
this works great, but is there a way to add the info for not just the 4 fields above but all that Outlook export to PST give? Subject    Body    From: (Name)    From: (Address)    From: (Type)    To: (Name)    To: (Address)    To: (Type)    CC: (Name)    CC: (Address)    CC: (Type)    BCC: (Name)    BCC: (Address)    BCC: (Type)    Billing Information    Categories    Importance    Mileage    Sensitivity

I tried adding "Importance" and it works, but I would appreciate if someone could provide the code for the other fields. thank you!!
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
.Cells(1, 5) = "Importance"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
excWks.Cells(intRow, 5) = olkMsg.Importance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please check the code below to your needs:
Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub

Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)

Dim olkMsg As Object

Dim olkFld As Object

Dim excApp As Object

Dim excWkb As Object

Dim excWks As Object

Dim intRow As Integer

Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then

If strFolderPath <> "" Then

Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)

If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then

intVersion = GetOutlookVersion()

Set excApp = CreateObject("Excel.Application")

Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()

Set excWks = excWkb.ActiveSheet

'Write Excel Column Headers

With excWks

.Cells(1, 1) = "Subject"

.Cells(1, 2) = "Body"

.Cells(1, 3) = "Received"

.Cells(1, 4) = "From: (Name)"

.Cells(1, 5) = "From: (Address)"

.Cells(1, 6) = "From: (Type)"

.Cells(1, 7) = "To: (Name)"

.Cells(1, 8) = "To: (Address)"

.Cells(1, 9) = "To: (Type)"

.Cells(1, 10) = "CC: (Name)"

.Cells(1, 11) = "CC: (Address)"

.Cells(1, 12) = "CC: (Type)"

.Cells(1, 13) = "BCC: (Name)"

.Cells(1, 14) = "BCC: (Address)"

.Cells(1, 15) = "BCC: (Type)"

.Cells(1, 16) = "Billing Information"

.Cells(1, 17) = "Categories"

.Cells(1, 18) = "Importance"

.Cells(1, 19) = "Mileage"

.Cells(1, 20) = "Sensitivity"

End With

intRow = 2

For Each olkMsg In olkFld.Items

'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.

If olkMsg.Class = olMail Then

'Add a row for each field in the message you want to export

excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject

excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.Body

excWks.Cells(intRow, 3) = olkMsg.ReceivedTime

excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.SenderName

excWks.Cells(intRow, 5) = GetAddress(olkMsg.Sender, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 6) = olkMsg.Sender.Type

excWks.Cells(intRow, 7) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 8) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 9) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 10) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 11) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 12) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 13) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 14) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 15) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 16) = olkMsg.BillingInformation

excWks.Cells(intRow, 17) = olkMsg.Categories

excWks.Cells(intRow, 18) = olkMsg.Importance

excWks.Cells(intRow, 19) = olkMsg.Mileage

excWks.Cells(intRow, 20) = olkMsg.Sensitivity

intRow = intRow + 1

End If

Next

Set olkMsg = Nothing

excWkb.SaveAs strFilename

excWkb.Close

Else

MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End IfSet olkMsg = Nothing

Set olkFld = Nothing

Set excWks = Nothing

Set excWkb = Nothing

Set excApp = Nothing

End SubPublic Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder

Dim arrFolders As Variant

Dim varFolder As Variant

Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next

If strFolderPath = "" Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Else

Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"

strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)

Loop

arrFolders = Split(strFolderPath, "\")

For Each varFolder In arrFolders

Select Case bolBeyondRoot

Case False

Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)

bolBeyondRoot = True

Case True

Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)

End Select

If Err.Number <> 0 Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Exit For

End If

Next

End If

On Error GoTo 0

End FunctionFunction GetOutlookVersion() As Integer

Dim arrVer As Variant

arrVer = Split(Outlook.Version, ".")

GetOutlookVersion = arrVer(0)

End FunctionFunction SMTPEX(Entry As AddressEntry) As String

Dim olkPA As Outlook.PropertyAccessor

On Error Resume Next

Set olkPA = Entry.PropertyAccessor

SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")

On Error GoTo 0

Set olkPA = Nothing

End FunctionFunction GetAddress(Entry As AddressEntry, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next

Select Case intOutlookVersion

Case Is < 14

If Entry.Type = "EX" Then

GetAddress = SMTPEX(Entry)

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

Case Else

If Entry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then

Set olkEnt = Entry.GetExchangeUser

GetAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

End Select

On Error GoTo 0

Set olkEnt = Nothing

End FunctionFunction GetRecipientsName(Item As MailItem, rcpType As Integer, Ret As Integer, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim xRcp As Recipient

Dim xNames As String

xNames = ""

For Each xRcp In Item.Recipients

If xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

End If

Next

GetRecipientsName = xNames

End Function
Hope this works for you.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I get this to automatically recurse into subfolders?
There are no comments posted here yet
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations