ไปยังเนื้อหาหลัก

จะตอบกลับในรูปแบบ HTML โดยอัตโนมัติใน Outlook ได้อย่างไร

ใน Microsoft Outlook เราสามารถกำหนดการตั้งค่าและเขียนข้อความใหม่ทั้งหมดในรูปแบบ HTML ได้ แต่ไม่สามารถตอบกลับข้อความในรูปแบบ HTMT โดยอัตโนมัติได้เนื่องจากจะตอบกลับในรูปแบบเริ่มต้นของข้อความที่ได้รับเสมอ บทความนี้จะแนะนำเคล็ดลับเกี่ยวกับการตอบกลับในรูปแบบ HTML โดยอัตโนมัติใน Outlook

ตอบกลับในรูปแบบ HTML ด้วยตนเองพร้อมการจัดรูปแบบ
ตอบกลับในรูปแบบ HTML โดยอัตโนมัติด้วย VBA
ตอบกลับในรูปแบบ HTML โดยอัตโนมัติด้วย Kutools for Outlook เสมอ


ตอบกลับในรูปแบบ HTML ด้วยตนเองพร้อมการจัดรูปแบบ

ง่ายต่อการแปลงรูปแบบของข้อความธรรมดาหรือ Rich text เป็นรูปแบบ HTML เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมลใน Outlook

1: เลือกข้อความอีเมลที่คุณจะตอบกลับในภายหลัง

2: คลิกไฟล์ ตอบ ปุ่มบน หน้าแรก (หรือบน Toolbar ใน Outlook 2007) เพื่อตอบกลับข้อความอีเมลที่เลือก

3: คลิกไฟล์ HTML บน จัดรูปแบบข้อความ แท็บ (หรือ Options ใน Outlook 2007)

จากนั้นข้อความตอบกลับจะถูกแปลงเป็นรูปแบบ HTML ทันที

4: เขียนข้อความตอบกลับนี้แล้วคลิกไฟล์ ส่ง ปุ่ม


ตอบกลับในรูปแบบ HTML โดยอัตโนมัติด้วย VBA

วิธีการต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตอบกลับข้อความอีเมลทั้งหมดในรูปแบบ HTML โดยอัตโนมัติใน Microsoft Outlook

1: เลือกข้อความอีเมลที่คุณจะตอบกลับในรูปแบบ HTML

2: กดปุ่ม อื่น ๆ + F11 ปุ่มเพื่อเปิดหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications

3: คลิกไฟล์ สิ่งที่ใส่เข้าไป > โมดูล.

4: วางรหัสต่อไปนี้ลงในหน้าต่างโมดูลใหม่

Sub AlwaysReplyInHTML()
Dim oSelection As Outlook.Selection
Dim oItem As Object
'Get the selected item
Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
Case "Explorer"
Set oSelection = Application.ActiveExplorer.Selection
If oSelection.Count > 0 Then
Set oItem = oSelection.Item(1)
Else
MsgBox "Please select an item first!", vbCritical, "Reply in HTML"
Exit Sub
End If
Case "Inspector"
Set oItem = Application.ActiveInspector.CurrentItem
Case Else
MsgBox "Unsupported Window type." & vbNewLine & "Please select or open an item first.", _
vbCritical, "Reply in HTML"
Exit Sub
End Select
  Dim oMsg As Outlook.MailItem
Dim oMsgReply As Outlook.MailItem
Dim bPlainText As Boolean
'Change the message format and reply
If oItem.Class = olMail Then
Set oMsg = oItem
If oMsg.BodyFormat = olFormatPlain Then
bPlainText = True
End If
oMsg.BodyFormat = olFormatHTML
Set oMsgReply = oMsg.Reply
If bIsPlainText = True Then
oMsg.BodyFormat = olFormatPlain
End If
oMsg.Close (olSave)
oMsgReply.Display
'Selected item isn't a mail item
Else
MsgBox "No message item selected. Please select a message first.", _
vbCritical, "Reply in HTML"
Exit Sub
End If
'Cleanup
Set oMsgReply = Nothing
Set oMsg = Nothing
Set oItem = Nothing
Set oSelection = Nothing
End Sub

5: หากคุณต้องการตอบเฉพาะข้อความที่เลือกนี้ในรูปแบบ html โปรดกดปุ่ม F5 กุญแจสำคัญในการเรียกใช้รหัส จากนั้นหน้าต่างข้อความตอบกลับจะปรากฏขึ้นโปรดเขียนและกดปุ่ม ส่ง ปุ่มเพื่อส่งอีเมล

ทิปส์::
หากคุณต้องการตอบกลับอีเมลในรูปแบบ html เสมอหรือบ่อยครั้งในอนาคตใน Outlook โปรดไปที่การกำหนดค่าดังต่อไปนี้
1) คลิกปุ่ม ปรับแต่งแถบเครื่องมือด่วน ใน Outlook ribbon แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม จากรายการแบบเลื่อนลง

2) ใน ตัวเลือกของ outlook คุณต้อง:
2.1) เลือก แมโคร ใน เลือกคำสั่งจาก รายการแบบหล่นลง
2.2) เลือก โครงการ 1. ตอบกลับเสมอใน HTML ในกล่องคำสั่ง
2.3) คลิกปุ่ม เพิ่ม ปุ่ม (คุณสามารถเห็นมาโครที่เลือกถูกเพิ่มลงในกล่องด้านขวา);
2.4) คลิกปุ่ม OK ปุ่ม. ดูภาพหน้าจอ:

3) ตอนนี้มาโครจะถูกเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนและแสดงเป็นไฟล์  ไอคอน. ทุกครั้งเมื่อคุณต้องการตอบกลับอีเมลในรูปแบบ html โปรดเลือกอีเมลและคลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งาน


ตอบกลับในรูปแบบ HTML โดยอัตโนมัติด้วย Kutools for Outlook เสมอ

Kutools สำหรับ Outlook : ด้วยโปรแกรมเสริม Outlook ที่มีประโยชน์มากกว่า 100 รายการ ทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีข้อ จำกัด ภายใน 60 วัน.

ขอแนะนำยูทิลิตี้ที่มีประโยชน์ - การจัดรูปแบบคำตอบคงที่ of Kutools สำหรับ Outlook. ด้วยยูทิลิตีนี้คุณสามารถระบุการจัดรูปแบบการตอบกลับเช่น HTML ข้อความธรรมดาและ RTF และแก้ไขการจัดรูปแบบที่ระบุเป็นรูปแบบการตอบกลับสำหรับอีเมลตอบกลับในอนาคตทั้งหมด

1 คลิก Kutools > การจัดรูปแบบคงที่ > การจัดรูปแบบคำตอบคงที่ > ตั้งค่าการจัดรูปแบบการตอบกลับ. ดูภาพหน้าจอ:

2 ใน ตั้งค่าการจัดรูปแบบการตอบกลับ กล่องโต้ตอบเลือกไฟล์ HTML จากนั้นคลิกที่ OK ปุ่ม

3. ตอนนี้กรุณาคลิก การจัดรูปแบบคงที่ > การจัดรูปแบบคำตอบคงที่เปิดใช้งานการจัดรูปแบบคำตอบคงที่ ภายใต้แท็บ Kutools เพื่อเปิดใช้งานยูทิลิตี้

นับจากนี้ Outlook จะตอบกลับอีเมลในรูปแบบ HTML เสมอ

หากคุณต้องการทดลองใช้ยูทิลิตีนี้ฟรีโปรดไปที่ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรี ก่อนแล้วไปใช้การดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น


สุดยอดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในสำนักงาน

Kutools สำหรับ Outlook - คุณสมบัติอันทรงพลังมากกว่า 100 รายการเพื่อเติมพลังให้กับ Outlook ของคุณ

📧 การทำงานอัตโนมัติของอีเมล: ไม่อยู่ที่สำนักงาน (ใช้ได้กับ POP และ IMAP)  /  กำหนดการส่งอีเมล  /  Auto CC/BCC ตามกฎเมื่อส่งอีเมล  /  ส่งต่ออัตโนมัติ (กฎขั้นสูง)   /  เพิ่มคำทักทายอัตโนมัติ   /  แบ่งอีเมลผู้รับหลายรายออกเป็นข้อความส่วนตัวโดยอัตโนมัติ ...

📨 การจัดการอีเมล์: เรียกคืนอีเมลได้อย่างง่ายดาย  /  บล็อกอีเมลหลอกลวงตามหัวเรื่องและอื่นๆ  /  ลบอีเมลที่ซ้ำกัน  /  การค้นหาขั้นสูง  /  รวมโฟลเดอร์ ...

📁 ไฟล์แนบโปรบันทึกแบทช์  /  การแยกแบทช์  /  การบีบอัดแบบแบตช์  /  บันทึกอัตโนมัติ   /  ถอดอัตโนมัติ  /  บีบอัดอัตโนมัติ ...

🌟 อินเตอร์เฟซเมจิก: 😊อีโมจิที่สวยและเจ๋งยิ่งขึ้น   /  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Outlook ของคุณด้วยมุมมองแบบแท็บ  /  ลดขนาด Outlook แทนที่จะปิด ...

???? เพียงคลิกเดียวสิ่งมหัศจรรย์: ตอบกลับทั้งหมดด้วยไฟล์แนบที่เข้ามา  /   อีเมลต่อต้านฟิชชิ่ง  /  🕘 แสดงโซนเวลาของผู้ส่ง ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 รายชื่อและปฏิทิน: แบทช์เพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมลที่เลือก  /  แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่ม  /  ลบการแจ้งเตือนวันเกิด ...

เกิน คุณสมบัติ 100 รอการสำรวจของคุณ! คลิกที่นี่เพื่อค้นพบเพิ่มเติม

 

 

Comments (25)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I've been using this macro for a couple years now. Unfortunately it has started to change the character set of the replied email to some unknown character set eg"整瑸栯浴㭬挠慨獲瑥甽晴㠭㸢਍䴼呅⁁䅎䕍∽敇" that is not translatable. Has anyone else come across this issue and if so were you able to find a fix?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Please try the code below:
Sub AlwaysReplyInHTML()
Dim xSelection As Outlook.Selection
Dim xItem As Object
Dim xMail As Outlook.MailItem
Dim xMailReply As Outlook.MailItem
'On Error Resume Next
Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
 Case "Explorer"
  Set xSelection = Application.ActiveExplorer.Selection
  If xSelection.Count > 0 Then
   Set xItem = xSelection.Item(1)
  Else
   MsgBox "Please select an item first!", vbCritical, "Kutools for Outlook"
   Exit Sub
  End If
 Case "Inspector"
  Set xItem = Application.ActiveInspector.CurrentItem
 Case Else
  MsgBox "Unsupported Window type." & vbNewLine & "Please select or open an item first.", vbCritical, "Kutools for Outlook"
  Exit Sub
End Select
If xItem.Class = olMail Then
 Set xMail = xItem
 Set xMailReply = xMail.Reply
 xMailReply.Display
 xMailReply.BodyFormat = olFormatHTML
Else
 MsgBox "No message item selected. Please select a message first.", vbCritical, "Kutools for Outlook"
 Exit Sub
End If
Set xMailReply = Nothing
Set xMail = Nothing
Set xItem = Nothing
Set xSelection = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Merci beaucoup.
Je l’ai modifié un peu, et ça fonctionne de nouveau chez moi, sans la transformation en Chinois…

Sub AlwaysReplyInHTML_Kutools()
Dim xSelection As Outlook.Selection
Dim xItem As Object
Dim xMail As Outlook.MailItem
Dim xMailReply As Outlook.MailItem

'On Error Resume Next
Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
 Case "Explorer"
  Set xSelection = Application.ActiveExplorer.Selection
  If xSelection.Count > 0 Then
   Set xItem = xSelection.Item(1)
  Else
   MsgBox "Please select an item first!", vbCritical, "Kutools for Outlook"
   Exit Sub
  End If
 Case "Inspector"
  Set xItem = Application.ActiveInspector.CurrentItem
 Case Else
  MsgBox "Unsupported Window type." & vbNewLine & "Please select or open an item first.", vbCritical, "Kutools for Outlook"
  Exit Sub
End Select

If xItem.Class = olMail Then
 Set xMail = xItem
 'Changer le format ici, afin que la réponse inclu notre signature en html…!
    xMail.BodyFormat = olFormatHTML
 
 Set xMailReply = xMail.Reply
 xMailReply.Display
 'xMailReply.BodyFormat = olFormatHTML
Else
 MsgBox "No message item selected. Please select a message first.", vbCritical, "Kutools for Outlook"
 Exit Sub
End If

Set xMailReply = Nothing
Set xMail = Nothing
Set xItem = Nothing
Set xSelection = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks I'll give that a go. Have a nice day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

as for answering everyone - it's very simple - just change the 31st line of code:

Set oMsgReply = oMsg.Reply --> change "oMsg.ReplyAll" or change "oMsg.Forward"

And to apply for "all emails" just do this:
Instead of creating buttons in quick access, create new buttons directly in the ribbon (Customize Ribbon), create a "Custom" ("New Group") there and create buttons from macros (first macro to "reply to all", second macro to "forward").

And the original "Reply" group can be removed from the ribbon ;)

Anyway, extendoffice.com is a great site from which I sometimes draw data - many thanks... ;)
This comment was minimized by the moderator on the site
This is great and solves a long term frustration with outlook! As someone not experienced with VBA coding could I get a little more advice on how to set up the replyall and forward functionality. I have the 'replyinHTML' working (with a custom ribbon button for it) but am not sure how the get the other options working. Should I be creating a new project or new module within the existing project with the modified code at line 31?
Any help appreciated - thanks!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, you should save them respectively as three different modules. :)
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

This works very well, thanks. But... it does not reply to all. Only the sender of the email received is added to the reply. What should I change in the code so it does "Reply to all" instead of "Reply"?


Thanks!
This comment was minimized by the moderator on the site
Running the macro works for one instance, but how to replicate it to occur on every instance?
This comment was minimized by the moderator on the site
I followed all of the steps listed about but when I press F5 to run the Module I get an error message saying that the Macros for this project have been disabled. I even tried going into Outlooks settings and telling Outlook to enable all Macros. Any help would be greatly appreciated!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks a lot for this macro!
This comment was minimized by the moderator on the site
this only changes the email i have selected. how do you change it for all emails?
This comment was minimized by the moderator on the site
Same thing for me. Did you get any help?
This comment was minimized by the moderator on the site
Please, do you know the appropriate 'Alt F11' and 'F5' keys when using Outlook 2016 on a Mac?
This sure is an annoying omission by Microsoft. Many thanks. Hope you can help.
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks, it worked. You are da man!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for this, but i am having issues. I copy/pasted and the number were put above the text when i pasted it and I got the error message - "compile error: invalid outside procedure" Then i tried to just erase the numbers and leave the test and got : Run time Error - could not send message. - I then clicked Debug and got the same error as others: Set oMsgReply = oMsg.Reply Thoughts?
This comment was minimized by the moderator on the site
Dont open the email, only highlight it in outlook. Alt +F11 insert the module F5 New email should open as HTML to reply
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations