ไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีเปลี่ยนขนาดรูปร่างโดยอัตโนมัติตาม / ขึ้นอยู่กับค่าเซลล์ที่ระบุใน Excel

หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดรูปร่างโดยอัตโนมัติตามค่าของเซลล์ที่ระบุบทความนี้สามารถช่วยคุณได้

เปลี่ยนขนาดรูปร่างโดยอัตโนมัติตามค่าเซลล์ที่ระบุด้วยรหัส VBA


เปลี่ยนขนาดรูปร่างโดยอัตโนมัติตามค่าเซลล์ที่ระบุด้วยรหัส VBA

รหัส VBA ต่อไปนี้สามารถช่วยคุณในการเปลี่ยนขนาดรูปร่างตามค่าของเซลล์ที่ระบุในแผ่นงานปัจจุบัน กรุณาดำเนินการดังนี้

1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานที่มีรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาดจากนั้นคลิก ดูรหัส จากเมนูคลิกขวา

2 ใน Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน คัดลอกและวางรหัส VBA ต่อไปนี้ลงในหน้าต่างรหัส

รหัส VBA: เปลี่ยนขนาดรูปร่างโดยอัตโนมัติตามค่าเซลล์ที่ระบุใน Excel

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  On Error Resume Next
  If Target.Row = 2 And Target.Column = 1 Then
    Call SizeCircle("Oval 2", Val(Target.Value))
  End If
End Sub
Sub SizeCircle(Name As String, Diameter)
  Dim xCenterX As Single
  Dim xCenterY As Single
  Dim xCircle As Shape
  Dim xDiameter As Single
  On Error GoTo ExitSub
  xDiameter = Diameter
  If xDiameter > 10 Then xDiameter = 10
  If xDiameter < 1 Then xDiameter = 1
  Set xCircle = ActiveSheet.Shapes(Name)
  With xCircle
    xCenterX = .Left + (.Width / 2)
    xCenterY = .Top + (.Height / 2)
    .Width = Application.CentimetersToPoints(xDiameter)
    .Height = Application.CentimetersToPoints(xDiameter)
    .Left = xCenterX - (.Width / 2)
    .Top = xCenterY - (.Height / 2)
  End With
ExitSub:
End Sub

หมายเหตุ: ในรหัส“รี 2” คือชื่อรูปร่างที่คุณจะเปลี่ยนขนาด และ แถว = 2, คอลัมน์ = 1 หมายความว่าขนาดของรูปร่าง“ วงรี 2” จะเปลี่ยนไปด้วยค่าใน A2 โปรดเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ

สำหรับการปรับขนาดรูปร่างต่างๆโดยอัตโนมัติตามค่าของเซลล์ที่แตกต่างกันโปรดใช้รหัส VBA ด้านล่าง

รหัส VBA: ปรับขนาดรูปร่างต่างๆโดยอัตโนมัติตามค่าของเซลล์ที่ระบุใน Excel

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim xAddress As String
  On Error Resume Next
  If Target.CountLarge = 1 Then
    xAddress = Target.Address(0, 0)
    If xAddress = "A1" Then
      Call SizeCircle("Oval 1", Val(Target.Value))
    ElseIf xAddress = "A2" Then
      Call SizeCircle("Smiley Face 3", Val(Target.Value))
    ElseIf xAddress = "A3" Then
      Call SizeCircle("Heart 2", Val(Target.Value))
    End If
  End If
End Sub

Sub SizeCircle(Name As String, Diameter)
  Dim xCenterX As Single
  Dim xCenterY As Single
  Dim xCircle As Shape
  Dim xDiameter As Single
  On Error GoTo ExitSub
  xDiameter = Diameter
  If xDiameter > 10 Then xDiameter = 10
  If xDiameter < 1 Then xDiameter = 1
  Set xCircle = ActiveSheet.Shapes(Name)
  With xCircle
    xCenterX = .Left + (.Width / 2)
    xCenterY = .Top + (.Height / 2)
    .Width = Application.CentimetersToPoints(xDiameter)
    .Height = Application.CentimetersToPoints(xDiameter)
    .Left = xCenterX - (.Width / 2)
    .Top = xCenterY - (.Height / 2)
  End With
ExitSub:
End Sub

หมายเหตุ:

1) ในรหัส“รี 1","หน้ายิ้ม 3"และ"หัวใจ 3"คือชื่อรูปร่างที่คุณจะเปลี่ยนขนาดโดยอัตโนมัติ และ A1, A2 และ A3 คือเซลล์ที่คุณจะปรับขนาดรูปร่างโดยอัตโนมัติตามค่า
2) หากต้องการเพิ่มรูปทรงโปรดเพิ่มเส้น "ElseIf xAddress = "A3" จากนั้น"และ "Call SizeCircle (" Heart 2 ", Val (Target.Value))"เหนือข้อแรก"End If"ในรหัสและเปลี่ยนที่อยู่เซลล์และชื่อรูปร่างตามความต้องการของคุณ

3 กด อื่น ๆ + Q พร้อมกันเพื่อปิดไฟล์ Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน หน้าต่าง

จากนี้ไปเมื่อคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ A2 ขนาดของรูปร่าง Oval 2 จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ดูภาพหน้าจอ:

หรือเปลี่ยนค่าในเซลล์ A1, A2 และ A3 เพื่อปรับขนาดรูปร่างที่สอดคล้องกัน "Oval 1", "Smiley Face 3" และ "Heart 3" โดยอัตโนมัติ ดูภาพหน้าจอ:

หมายเหตุ: ขนาดรูปร่างจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเมื่อค่าของเซลล์มากกว่า 10


แสดงรายการและส่งออกรูปร่างทั้งหมดในสมุดงาน Excel ปัจจุบัน:

พื้นที่ ส่งออกกราฟิก ประโยชน์ของ Kutools สำหรับ Excel ช่วยให้คุณแสดงรายการรูปร่างทั้งหมดในสมุดงานปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและคุณสามารถส่งออกรูปทรงทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งได้พร้อมกันดังภาพหน้าจอด้านล่าง ดาวน์โหลดและทดลองใช้ทันที! (เส้นทางฟรี 30 วัน)


บทความที่เกี่ยวข้อง:

สุดยอดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในสำนักงาน

🤖 Kutools AI ผู้ช่วย: ปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตาม: การดำเนินการที่ชาญฉลาด   |  สร้างรหัส  |  สร้างสูตรที่กำหนดเอง  |  วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิ  |  เรียกใช้ฟังก์ชัน Kutools...
คุณสมบัติยอดนิยม: ค้นหา เน้น หรือระบุรายการที่ซ้ำกัน   |  ลบแถวว่าง   |  รวมคอลัมน์หรือเซลล์โดยไม่สูญเสียข้อมูล   |   รอบโดยไม่มีสูตร ...
การค้นหาขั้นสูง: VLookup หลายเกณฑ์    VLookup หลายค่า  |   VLookup ข้ามหลายแผ่น   |   การค้นหาที่ไม่ชัดเจน ....
รายการแบบเลื่อนลงขั้นสูง: สร้างรายการแบบหล่นลงอย่างรวดเร็ว   |  รายการแบบหล่นลงขึ้นอยู่กับ   |  เลือกหลายรายการแบบหล่นลง ....
ผู้จัดการคอลัมน์: เพิ่มจำนวนคอลัมน์เฉพาะ  |  ย้ายคอลัมน์  |  สลับสถานะการมองเห็นของคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่  |  เปรียบเทียบช่วงและคอลัมน์ ...
คุณสมบัติเด่น: กริดโฟกัส   |  มุมมองการออกแบบ   |   บาร์สูตรใหญ่    สมุดงานและตัวจัดการชีต   |  ห้องสมุดทรัพยากร (ข้อความอัตโนมัติ)   |  เลือกวันที่   |  รวมแผ่นงาน   |  เข้ารหัส/ถอดรหัสเซลล์    ส่งอีเมลตามรายการ   |  ซุปเปอร์ฟิลเตอร์   |   ตัวกรองพิเศษ (กรองตัวหนา/ตัวเอียง/ขีดทับ...) ...
ชุดเครื่องมือ 15 อันดับแรก12 ข้อความ เครื่องมือ (เพิ่มข้อความ, ลบอักขระ, ... )   |   50 + แผนภูมิ ประเภท (แผนภูมิ Gantt, ... )   |   40+ ใช้งานได้จริง สูตร (คำนวณอายุตามวันเกิด, ... )   |   19 การแทรก เครื่องมือ (ใส่ QR Code, แทรกรูปภาพจากเส้นทาง, ... )   |   12 การแปลง เครื่องมือ (ตัวเลขเป็นคำ, การแปลงสกุลเงิน, ... )   |   7 ผสานและแยก เครื่องมือ (แถวรวมขั้นสูง, แยกเซลล์, ... )   |   ... และอื่น ๆ

เพิ่มพูนทักษะ Excel ของคุณด้วย Kutools สำหรับ Excel และสัมผัสประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Kutools สำหรับ Excel เสนอคุณสมบัติขั้นสูงมากกว่า 300 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา  คลิกที่นี่เพื่อรับคุณสมบัติที่คุณต้องการมากที่สุด...

รายละเอียด


แท็บ Office นำอินเทอร์เฟซแบบแท็บมาที่ Office และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก

 • เปิดใช้งานการแก้ไขและอ่านแบบแท็บใน Word, Excel, PowerPoint, ผู้จัดพิมพ์, Access, Visio และโครงการ
 • เปิดและสร้างเอกสารหลายรายการในแท็บใหม่ของหน้าต่างเดียวกันแทนที่จะเป็นในหน้าต่างใหม่
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 50% และลดการคลิกเมาส์หลายร้อยครั้งให้คุณทุกวัน!
Comments (17)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
We use spreadsheets that have many fill in circles on each page and we have as many as 16 pages. Everyone of the 'circles' has a different aspect ratio. Ideally I want all the circles to have a height of 0.1 and width of 0.1. Is there a way to reshape every one of these to be the same?
All the 'circles' have no fill and I'd like to be able to just click the circle and have it auto fill in black and when it's clicked again to remove the fill.

Here is an example from the spreadsheet, except the different sized circles didn't copy and paste. Imagine to the left of each there is a 'circle' and all are different height's and width's. For now I have to go to each one and change the height and width to 0.1 so they come out round.

INDOOR OUTDOOR GRADE
HEATED UNDER ROOF MEZZANINE
UNHEATED PARTIAL SIDES OTHER Module/Steel Structure
AMBIENT TEMPERATURE RANGE (°F) (5.1.2.1)

Can you help? Thanks

PS I inserted the code you gave above but it doesn't look like it changed the shape in that cell.
This comment was minimized by the moderator on the site
is there a way for this to work if the cell your using to set the size is the result of a formula rather than just a static value you manualy enter?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi mathnz,The VBA code below can help you solve the problem.You just need to change the value cells and the shape names in the code based on your own data.
<div data-tag="code">Private Sub Worksheet_Calculate()
'Updated by Extendoffice 20211105
On Error Resume Next
Call SizeCircle("Oval 1", Val(Range("A1").Value)) 'A1 is the value cell, Oval 1 is the shape name
Call SizeCircle("Smiley Face 2", Val(Range("A2").Value))
Call SizeCircle("Heart 3", Val(Range("A3").Value))

End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim xAddress As String
On Error Resume Next
If Target.CountLarge = 1 Then
xAddress = Target.Address(0, 0)
If xAddress = "A1" Then
Call SizeCircle("Oval 1", Val(Target.Value))
ElseIf xAddress = "A2" Then
Call SizeCircle("Smiley Face 2", Val(Target.Value))
ElseIf xAddress = "A3" Then
Call SizeCircle("Heart 3", Val(Target.Value))

End If
End If
End Sub

Sub SizeCircle(Name As String, Diameter)
Dim xCenterX As Single
Dim xCenterY As Single
Dim xCircle As Shape
Dim xDiameter As Single
On Error GoTo ExitSub
xDiameter = Diameter
If xDiameter > 10 Then xDiameter = 10
If xDiameter < 1 Then xDiameter = 1
Set xCircle = ActiveSheet.Shapes(Name)
With xCircle
xCenterX = .Left + (.Width / 2)
xCenterY = .Top + (.Height / 2)
.Width = Application.CentimetersToPoints(xDiameter)
.Height = Application.CentimetersToPoints(xDiameter)
.Left = xCenterX - (.Width / 2)
.Top = xCenterY - (.Height / 2)
End With
ExitSub:
End Sub

This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crytal
what if to determine the side of the cube, triangle, box that must be determined based on the length, width? Please help me

Thank You
chairil
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Chairil,
Sorry can't help you with that yet. Thanks for your comment.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crytal,

I would like to ask you, if there is a way to select color (red cell = red form) and name from specific cells . could it also be possible to create forms automatically from VBA?

Thank you so much in advance :)

Carol
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to do this with Images? I don't seem to be having any luck using the code as posted.

5 Images in a leaderboard, I want the Images in 1st or tied for 1st to be larger. Therefore I've 2 fixed image sizes, either 1x2 for not first or 2x4 for 1st placed (for example). I've got ranking already set-up so can use that to create sizes in specific cells for each image (ie use an IF statement so IF RANK is 1st size width is 2). My VBA is pretty weak though.

Basically I want - on sheet update - look at image size cells and set each image size to the specific image size cells result. I can't see in the VBA above how that exactly works but I think it should be easy!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, is there a way that I can make the shape expand on two dimensions (instead of increasing the shape size by 5, increase it 5 on the horizontal and 3 on the vertical)?
This comment was minimized by the moderator on the site
Dear Sam,
The following VBA script can help you solve the problem. And the two dimensions are cell A1 and B1.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Target.Count = 1 Then
If Not Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then
Call SizeCircle("Oval 2", Array(Val(Range("A1").Value), Val(Range("B1").Value)))
End If
End If
End Sub
Sub SizeCircle(Name As String, Arr As Variant)
Dim I As Long
Dim xCenterX As Single
Dim xCenterY As Single
Dim xCircle As Shape
On Error GoTo ExitSub
For I = 0 To UBound(Arr)
If Arr(I) > 10 Then
Arr(I) = 10
ElseIf Arr(I) < 1 Then
Arr(I) = 1
End If
Next
Set xCircle = ActiveSheet.Shapes(Name)
With xCircle
xCenterX = .Left + (.Width / 2)
xCenterY = .Top + (.Height / 2)
.Width = Application.CentimetersToPoints(Arr(0))
.Height = Application.CentimetersToPoints(Arr(1))
.Left = xCenterX - (.Width / 2)
.Top = xCenterY - (.Height / 2)
End With
ExitSub:
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I have tried to use your post to write my own VBA code but don't seem to be getting very far. Mainly because I don't really understand VBA and I'm just trying to adapt your. I was wondering if you could help. I am wanting to change the length of a rectangle depending on the value in a cell. I would like the width if the rectangle to stay the same but the length to change. I would like both left hand vertices to stay in the same place and it to lengthen to the right. Is this possible?
Thank you
This comment was minimized by the moderator on the site
Dear lan,
Hope the following VBA code can solve your problem. (Please replace the Oval 1 with the shape name of your own)

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Target.Row = 2 And Target.Column = 1 Then
Call SizeCircle("Oval 1", Val(Target.Value))
End If
End Sub
Sub SizeCircle(Name As String, Diameter)
Dim xCircle As Shape
Dim xDiameter As Single
On Error GoTo ExitSub
xDiameter = Diameter
If xDiameter > 10 Then xDiameter = 10
If xDiameter < 1 Then xDiameter = 1
Set xCircle = ActiveSheet.Shapes(Name)
xCircle.ScaleWidth 1.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
With xCircle
.LockAspectRatio = msoFalse
.Width = Application.CentimetersToPoints(xDiameter)
End With
ExitSub:
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, how do i replicate the same for multiple shapes linked to multiple cells in the same module?
This comment was minimized by the moderator on the site
Dear Abhinaya,
The article is updated with a new code section which can help you to execute with multiple shapes each depending on different cells. Thank you for your comment.

Best Regards,
Crystal
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I name my shape? In your example above, how do you assign the name Oval 2 to the circle you have drawn?
This comment was minimized by the moderator on the site
Dear Ranjit,
For naming a shape, please select this shape, enter the shape name into the Name Box, and then press the Enter key. See below image shown.
This comment was minimized by the moderator on the site
How would you execute this with multiple shapes each depending on different cells?
This comment was minimized by the moderator on the site
Dear Jade,
The article is updated with a new code section which can help you to execute with multiple shapes each depending on different cells. Thank you for your comment.

Best Regards,
Crystal
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations