ไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีรวม / นำเข้าไฟล์ csv หลายไฟล์ลงในแผ่นงานหลายแผ่น

ถ้าคุณต้องการนำเข้าไฟล์ csv หลายไฟล์จากโฟลเดอร์เป็นแผ่นงานแยกกันภายในสมุดงานคุณจะจัดการกับงานนี้ใน Excel ได้อย่างไร?

นำเข้าไฟล์ csv หลายไฟล์ลงในแผ่นงานแยกกันด้วยรหัส VBA

นำเข้าไฟล์ csv หลายไฟล์ลงในแผ่นงานแยกกันด้วย Kutools for Excel

แยกสมุดงานออกเป็นไฟล์ csv / pdf / txt / excel แยกกัน


หากต้องการนำเข้าไฟล์ csv หลายไฟล์ไปยังสมุดงานอย่างรวดเร็วรหัส VBA ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้โปรดทำดังนี้:

1. กด ALT + F11 ใน Excel เพื่อเปิดไฟล์ Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน หน้าต่าง

2. คลิก สิ่งที่ใส่เข้าไป > โมดูลและวางรหัสต่อไปนี้ในไฟล์ โมดูล หน้าต่าง.

รหัส VBA: นำเข้าไฟล์ข้อความหลายไฟล์ไปยังแผ่นงานแยกกัน:

Sub CombineCsvFiles()
'updateby Extendoffice
  Dim xFilesToOpen As Variant
  Dim I As Integer
  Dim xWb As Workbook
  Dim xTempWb As Workbook
  Dim xDelimiter As String
  Dim xScreen As Boolean
  On Error GoTo ErrHandler
  xScreen = Application.ScreenUpdating
  Application.ScreenUpdating = False
  xDelimiter = "|"
  xFilesToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.csv), *.csv", , "Kutools for Excel", , True)
  If TypeName(xFilesToOpen) = "Boolean" Then
    MsgBox "No files were selected", , "Kutools for Excel"
    GoTo ExitHandler
  End If
  I = 1
  Set xTempWb = Workbooks.Open(xFilesToOpen(I))
  xTempWb.Sheets(1).Copy
  Set xWb = Application.ActiveWorkbook
  xTempWb.Close False
  Do While I < UBound(xFilesToOpen)
    I = I + 1
    Set xTempWb = Workbooks.Open(xFilesToOpen(I))
    xTempWb.Sheets(1).Move , xWb.Sheets(xWb.Sheets.Count)
  Loop
ExitHandler:
  Application.ScreenUpdating = xScreen
  Set xWb = Nothing
  Set xTempWb = Nothing
  Exit Sub
ErrHandler:
  MsgBox Err.Description, , "Kutools for Excel"
  Resume ExitHandler
End Sub

3. จากนั้นกด F5 คีย์เพื่อรันโค้ดนี้และหน้าต่างจะโผล่ออกมาให้ไปที่โฟลเดอร์เฉพาะและเลือกไฟล์ csv ที่คุณต้องการนำเข้าสู่ Excel ดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 1

4. จากนั้นคลิก จุดเปิด ไฟล์ csv ที่เลือกถูกนำเข้าเป็นแผ่นงานแยกต่างหากภายในสมุดงานใหม่

5. สุดท้ายคุณสามารถบันทึกสมุดงานใหม่ได้ตามที่คุณต้องการ


ถ้าคุณมี Kutools สำหรับ Excelด้วยเครื่องมืออันทรงพลัง -รวมกันคุณสามารถรวมหรือนำเข้าไฟล์ csv หลายไฟล์ลงในแผ่นงานเดียวหรือหลายแผ่นงานแยกกันได้ตามที่คุณต้องการ

หลังจากการติดตั้ง Kutools สำหรับ Excelโปรดทำตามนี้:

1. กรุณาคลิก Kutools พลัส > รวมกันดูภาพหน้าจอ:

2. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร รวมแผ่นงาน โปรดเลือก รวมแผ่นงานหลายแผ่นจากสมุดงานไว้ในสมุดงานเดียวดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 6

3. ใน ขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างคลิก เพิ่ม > เนื้อไม่มีมัน เพื่อเลือกไฟล์ csv ที่คุณต้องการรวมดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 7

4. ในการโผล่ออกมา จุดเปิด ใหเลือก (* .csv) จากรายการดรอปดาวน์จากนั้นระบุไฟล์ csv ที่คุณต้องการผสาน

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 8

5. จากนั้นคลิก จุดเปิด และไฟล์ csv ที่คุณเลือกได้ถูกนำเข้าในกล่องโต้ตอบดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 9

6. ใน ขั้นตอนที่ 3โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:

(1. ) การตรวจสอบ แถวแรกของแต่ละแผ่นงาน (ความคิดเห็น) จาก แทรกข้อมูลแผ่นงาน ส่วนข้อมูลไฟล์ csv ทั้งหมดจะถูกแทรกลงในแผ่นงานรวมตามความคิดเห็น

(2. ) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ csv ได้ตามต้องการ

(3. ) คุณสามารถข้ามไฟล์ csv เปล่าเมื่อคุณพบไฟล์ csv ว่าง

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 10

7. จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น และหลังจากเสร็จสิ้นการรวมคุณสามารถระบุชื่อ filw และตำแหน่งสำหรับสมุดงานรวมใหม่ของคุณ ดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 11

8. จากนั้นคลิก ลด ในช่อง Promt ที่โผล่ออกมาคุณสามารถเปิดไฟล์ใหม่ได้โดยคลิก ใช่และปิดโดยคลิก ไม่ดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 12

9. จากนั้นคุณสามารถบันทึกสถานการณ์นี้หรือไม่ก็ได้ตามที่คุณต้องการ ดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 13

10. ในที่สุดไฟล์ csv ที่คุณเลือกได้ถูกนำเข้าสู่สมุดงานใหม่พร้อมแผ่นงานแยกดูภาพหน้าจอ:

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 14

ดาวน์โหลดและทดลองใช้ Kutools for Excel ฟรีทันที!


Kutools สำหรับ Excel: ด้วย Add-in ของ Excel ที่มีประโยชน์มากกว่า 300 รายการให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีข้อ จำกัด ใน 30 วัน ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรีทันที!

ในบางกรณีคุณอาจต้องการแยกสมุดงานออกเป็นไฟล์ csv แยกต่างหาก Kutools สำหรับ Excel's Split Workbook ยูทิลิตี้สามารถทำงานนี้ให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หลังจากการติดตั้ง Kutools สำหรับ Excelโปรดทำตามนี้:

1. คลิก Kutools พลัส > สมุดงาน > แยกสมุดงานดูภาพหน้าจอ:

2. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร แยกสมุดงาน กล่องโต้ตอบ:

(1. ) ตรวจสอบแผ่นงานที่คุณต้องการแยก

(2. ) และตรวจสอบ ระบุบันทึกรูปจากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการบันทึก

(3. ) จากนั้นคลิก แยก และระบุโฟลเดอร์ที่จะใส่ไฟล์ที่แยกออกมา

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 3

3. จากนั้นคลิก OK เพื่อเริ่มการแยกสมุดงานจะถูกแบ่งออกเป็นไฟล์ csv แยกกันที่คุณต้องการ

doc นำเข้า csv ไปยังแผ่นงาน 4

ดาวน์โหลดและทดลองใช้ Kutools for Excel ฟรีทันที!


Kutools สำหรับ Excel: ด้วย Add-in ของ Excel ที่มีประโยชน์มากกว่า 300 รายการให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีข้อ จำกัด ใน 30 วัน ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรีทันที!

สุดยอดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในสำนักงาน

🤖 Kutools AI ผู้ช่วย: ปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตาม: การดำเนินการที่ชาญฉลาด   |  สร้างรหัส  |  สร้างสูตรที่กำหนดเอง  |  วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิ  |  เรียกใช้ฟังก์ชัน Kutools...
คุณสมบัติยอดนิยม: ค้นหา เน้น หรือระบุรายการที่ซ้ำกัน   |  ลบแถวว่าง   |  รวมคอลัมน์หรือเซลล์โดยไม่สูญเสียข้อมูล   |   รอบโดยไม่มีสูตร ...
การค้นหาขั้นสูง: VLookup หลายเกณฑ์    VLookup หลายค่า  |   VLookup ข้ามหลายแผ่น   |   การค้นหาที่ไม่ชัดเจน ....
รายการแบบเลื่อนลงขั้นสูง: สร้างรายการแบบหล่นลงอย่างรวดเร็ว   |  รายการแบบหล่นลงขึ้นอยู่กับ   |  เลือกหลายรายการแบบหล่นลง ....
ผู้จัดการคอลัมน์: เพิ่มจำนวนคอลัมน์เฉพาะ  |  ย้ายคอลัมน์  |  สลับสถานะการมองเห็นของคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่  |  เปรียบเทียบช่วงและคอลัมน์ ...
คุณสมบัติเด่น: กริดโฟกัส   |  มุมมองการออกแบบ   |   บาร์สูตรใหญ่    สมุดงานและตัวจัดการชีต   |  ห้องสมุดทรัพยากร (ข้อความอัตโนมัติ)   |  เลือกวันที่   |  รวมแผ่นงาน   |  เข้ารหัส/ถอดรหัสเซลล์    ส่งอีเมลตามรายการ   |  ซุปเปอร์ฟิลเตอร์   |   ตัวกรองพิเศษ (กรองตัวหนา/ตัวเอียง/ขีดทับ...) ...
ชุดเครื่องมือ 15 อันดับแรก12 ข้อความ เครื่องมือ (เพิ่มข้อความ, ลบอักขระ, ... )   |   50 + แผนภูมิ ประเภท (แผนภูมิ Gantt, ... )   |   40+ ใช้งานได้จริง สูตร (คำนวณอายุตามวันเกิด, ... )   |   19 การแทรก เครื่องมือ (ใส่ QR Code, แทรกรูปภาพจากเส้นทาง, ... )   |   12 การแปลง เครื่องมือ (ตัวเลขเป็นคำ, การแปลงสกุลเงิน, ... )   |   7 ผสานและแยก เครื่องมือ (แถวรวมขั้นสูง, แยกเซลล์, ... )   |   ... และอื่น ๆ

เพิ่มพูนทักษะ Excel ของคุณด้วย Kutools สำหรับ Excel และสัมผัสประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Kutools สำหรับ Excel เสนอคุณสมบัติขั้นสูงมากกว่า 300 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา  คลิกที่นี่เพื่อรับคุณสมบัติที่คุณต้องการมากที่สุด...

รายละเอียด


แท็บ Office นำอินเทอร์เฟซแบบแท็บมาที่ Office และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก

 • เปิดใช้งานการแก้ไขและอ่านแบบแท็บใน Word, Excel, PowerPoint, ผู้จัดพิมพ์, Access, Visio และโครงการ
 • เปิดและสร้างเอกสารหลายรายการในแท็บใหม่ของหน้าต่างเดียวกันแทนที่จะเป็นในหน้าต่างใหม่
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 50% และลดการคลิกเมาส์หลายร้อยครั้งให้คุณทุกวัน!
Comments (7)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi!
I've been using this code to combine evaluation forms into one excel sheet. However, it reads the dates in the US format of MM/DD/YYYY instead of the European format which I use, which is DD/MM/YYYY. The results is a column that looks like this:

11-4-2021 17:13
22/10/2021 09:41:32 (This is october 22nd, but it's not recognized)
7-12-2022 14:55 (This is mistakenly read as December 7th, when it should be July 12th.)
27/10/2021 16:53:19
29/10/2021 09:44:26
11-1-2021 11:36
11-2-2021 14:11
17/08/2022 16:46:06
11-1-2021 10:49
8-10-2022 12:19
22/10/2021 14:54:58
17/11/2021 13:48:54
26/10/2021 20:13:37
22/10/2021 16:26:13

How can I prevent this from happening? I saw a comment on another post that suggested putting 'Local=True' somewhere, but I've not been able to figure out where to put that so that the CSV files load correctly. Any help is appreciated!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello this vba macro is great, but i want it to be launched by a button click on another workbook, how can i do that ?
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you. The code works well
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you . Very handy
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you! The code was very useful
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for sharing this code. It is exactly what I was looking for. Sadly it is not working as well as I hoped it would. I am receiving an error message every time the code is run. ERROR: "The name is already taken. Try a different one." Notes: - I am trying to combine four csv files - All of the csv files have the same name "file_name.csv, file_name(1).csv, etc..." The code combines the first two csv files into one workbook and the the third file into its own workbook. The fourth file never had a chance because of the error. If anyone has some thoughts as how to go about fixing this issue I would greatly appreciate your feedback. Thank you all in advanced for you time. Best regards, Andrew
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for the code on combining files. I however want to have the multiple files in the workbook I am currently working with, not for the code to create a new workbook. How do I go about achieving that?
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations