Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
ล็อกอิน  \/ 
x
or
x
สมัครสมาชิก  \/ 
x

or

วิธีปรับความสูงของแถวของเซลล์ที่ผสานใน Excel โดยอัตโนมัติ

ใน Excel เราสามารถปรับความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ไฟล์ ปรับพอดีอัตโนมัติสูงของแถว คุณลักษณะ แต่ฟังก์ชันนี้จะละเว้นเซลล์ที่ผสานโดยสิ้นเชิง กล่าวคือคุณไม่สามารถใช้ไฟล์ ปรับพอดีอัตโนมัติสูงของแถว คุณลักษณะในการปรับขนาดความสูงของแถวของเซลล์ที่ผสานคุณต้องปรับความสูงของแถวด้วยตนเองสำหรับเซลล์ที่ผสานทีละเซลล์ ในบทความนี้ฉันสามารถแนะนำวิธีการด่วนเพื่อแก้ปัญหานี้ได้

ปรับความสูงของแถวอัตโนมัติของเซลล์ที่ผสานด้วยรหัส VBA

แท็บ Office เปิดใช้งานการแก้ไขและเรียกดูแบบแท็บใน Office และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก ...
Kutools สำหรับ Excel ช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของคุณและเพิ่มผลผลิตของคุณได้ถึง 80%
 • ใช้ซ้ำอะไรก็ได้: เพิ่มสูตรที่ใช้มากที่สุดหรือซับซ้อนแผนภูมิและสิ่งอื่นใดในรายการโปรดของคุณและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วในอนาคต
 • คุณสมบัติข้อความมากกว่า 20 รายการ: แยกหมายเลขจากสตริงข้อความ แยกหรือลบบางส่วนของข้อความ แปลงตัวเลขและสกุลเงินเป็นคำภาษาอังกฤษ
 • ผสานเครื่องมือ: สมุดงานและแผ่นงานหลายเล่มเป็นหนึ่งเดียว ผสานหลายเซลล์ / แถว / คอลัมน์โดยไม่สูญเสียข้อมูล รวมแถวและผลรวมที่ซ้ำกัน
 • แยกเครื่องมือ: แยกข้อมูลออกเป็นหลายแผ่นตามมูลค่า; สมุดงานหนึ่งเล่มเป็นไฟล์ Excel, PDF หรือ CSV หลายไฟล์ หนึ่งคอลัมน์ถึงหลายคอลัมน์
 • วางการข้าม แถวที่ซ่อน / กรอง; นับและผลรวม โดย Background Color; ส่งอีเมลส่วนบุคคลไปยังผู้รับหลายคนในกลุ่ม
 • ซุปเปอร์กรอง: สร้างโครงร่างตัวกรองขั้นสูงและใช้กับแผ่นงานใด ๆ ประเภท ตามสัปดาห์วันความถี่และอื่น ๆ กรอง by ตัวหนาสูตรคอมเม้น ...
 • คุณสมบัติที่ทรงพลังมากกว่า 300 รายการ ทำงานร่วมกับ Office 2007-2019 และ 365; รองรับทุกภาษา ใช้งานง่ายในองค์กรหรือองค์กรของคุณ

ลูกศรสีฟ้าฟองขวา ปรับความสูงของแถวอัตโนมัติของเซลล์ที่ผสานด้วยรหัส VBA


สมมติว่าฉันมีแผ่นงานที่มีเซลล์ที่ผสานบางเซลล์ดังที่แสดงภาพหน้าจอต่อไปนี้และตอนนี้ฉันต้องการปรับขนาดความสูงของแถวเซลล์เพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดรหัส VBA ด้านล่างอาจช่วยให้คุณปรับความสูงของแถวของเซลล์ที่ผสานหลายเซลล์โดยอัตโนมัติโปรดทำ ดังต่อไปนี้:

doc-autofit-merged-cells-1

1. กด ALT + F11 และจะเปิดไฟล์ หน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications.

2. คลิก สิ่งที่ใส่เข้าไป > โมดูลและวางรหัสต่อไปนี้ในไฟล์ หน้าต่างโมดูล.

รหัส VBA: ปรับความสูงของแถวให้พอดีโดยอัตโนมัติของเซลล์ที่ผสานหลายเซลล์
Option Explicit
Public Sub AutoFitAll()
 Call AutoFitMergedCells(Range("a1:b2"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("c4:d6"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("e1:e3"))
End Sub
Public Sub AutoFitMergedCells(oRange As Range)
 Dim tHeight As Integer
 Dim iPtr As Integer
 Dim oldWidth As Single
 Dim oldZZWidth As Single
 Dim newWidth As Single
 Dim newHeight As Single
 With Sheets("Sheet4")
  oldWidth = 0
  For iPtr = 1 To oRange.Columns.Count
   oldWidth = oldWidth + .Cells(1, oRange.Column + iPtr - 1).ColumnWidth
  Next iPtr
  oldWidth = .Cells(1, oRange.Column).ColumnWidth + .Cells(1, oRange.Column + 1).ColumnWidth
  oRange.MergeCells = False
  newWidth = Len(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value)
  oldZZWidth = .Range("ZZ1").ColumnWidth
  .Range("ZZ1") = Left(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value, newWidth)
  .Range("ZZ1").WrapText = True
  .Columns("ZZ").ColumnWidth = oldWidth
  .Rows("1").EntireRow.AutoFit
  newHeight = .Rows("1").RowHeight / oRange.Rows.Count
  .Rows(CStr(oRange.Row) & ":" & CStr(oRange.Row + oRange.Rows.Count - 1)).RowHeight = newHeight
  oRange.MergeCells = True
  oRange.WrapText = True
  .Range("ZZ1").ClearContents
  .Range("ZZ1").ColumnWidth = oldZZWidth
 End With
End Sub

หมายเหตุ:

(1. ) ในโค้ดด้านบนคุณสามารถเพิ่มช่วงใหม่ได้เพียงแค่คัดลอก เรียก AutoFitMergedCells (ช่วง ("a1: b2")) สคริปต์หลาย ๆ ครั้งตามที่คุณต้องการและเปลี่ยนช่วงเซลล์ที่ผสานตามที่คุณต้องการ

(2. ) และคุณควรเปลี่ยนชื่อแผ่นงานปัจจุบัน Sheet4 ไปยังชื่อแผ่นงานที่คุณใช้

3. จากนั้นกด F5 กุญแจสำคัญในการเรียกใช้รหัสนี้และตอนนี้คุณสามารถเห็นเซลล์ที่ผสานทั้งหมดได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติกับเนื้อหาของเซลล์ดูภาพหน้าจอ:

doc-autofit-merged-cells-1


บทความที่เกี่ยวข้อง:

วิธีปรับความกว้างของคอลัมน์ใน Excel โดยอัตโนมัติ


เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ดีที่สุด

Kutools สำหรับ Excel ช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของคุณและเพิ่มผลผลิตของคุณได้ถึง 80%

 • นำมาใช้ใหม่: ใส่อย่างรวดเร็ว สูตรที่ซับซ้อนแผนภูมิ และสิ่งที่คุณเคยใช้มาก่อน เข้ารหัสเซลล์ ด้วยรหัสผ่าน; สร้างรายชื่อผู้รับจดหมาย และส่งอีเมล ...
 • ซุปเปอร์ฟอร์มูล่าบาร์ (แก้ไขข้อความและสูตรหลายบรรทัดได้อย่างง่ายดาย); การอ่านเค้าโครง (อ่านและแก้ไขเซลล์จำนวนมากได้อย่างง่ายดาย); วางลงในช่วงที่กรองแล้ว...
 • ผสานเซลล์ / แถว / คอลัมน์ โดยไม่สูญเสียข้อมูล แยกเนื้อหาของเซลล์ รวมแถว / คอลัมน์ที่ซ้ำกัน... ป้องกันเซลล์ซ้ำ; เปรียบเทียบช่วง...
 • เลือกซ้ำหรือไม่ซ้ำ แถว; เลือกแถวว่าง (เซลล์ทั้งหมดว่างเปล่า); Super Find และ Fuzzy Find ในสมุดงานจำนวนมาก สุ่มเลือก ...
 • สำเนาถูกต้อง หลายเซลล์โดยไม่เปลี่ยนการอ้างอิงสูตร สร้างการอ้างอิงอัตโนมัติ ถึงหลายแผ่น ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, กล่องกาเครื่องหมายและอื่น ๆ ...
 • แยกข้อความ, เพิ่มข้อความ, ลบตามตำแหน่ง, ลบ Space; สร้างและพิมพ์ผลรวมย่อยของเพจ แปลงระหว่างเนื้อหาของเซลล์และความคิดเห็น...
 • ซุปเปอร์ฟิลเตอร์ (บันทึกและใช้โครงร่างตัวกรองกับแผ่นงานอื่น ๆ ); การเรียงลำดับขั้นสูง ตามเดือน / สัปดาห์ / วันความถี่และอื่น ๆ ตัวกรองพิเศษ โดยตัวหนาตัวเอียง ...
 • รวมสมุดงานและแผ่นงาน; ผสานตารางตามคอลัมน์สำคัญ แยกข้อมูลออกเป็นหลายแผ่น; Batch แปลง xls, xlsx และ PDF...
 • คุณสมบัติที่ทรงพลังมากกว่า 300 รายการ. รองรับ Office / Excel 2007-2019 และ 365 รองรับทุกภาษา ใช้งานง่ายในองค์กรหรือองค์กรของคุณ ทดลองใช้ฟรี 30 วันเต็ม รับประกันคืนเงิน 60 วัน
kte แท็บ 201905

แท็บ Office นำอินเทอร์เฟซแบบแท็บมาที่ Office และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก

 • เปิดใช้งานการแก้ไขและอ่านแบบแท็บใน Word, Excel, PowerPoint, ผู้จัดพิมพ์, Access, Visio และโครงการ
 • เปิดและสร้างเอกสารหลายรายการในแท็บใหม่ของหน้าต่างเดียวกันแทนที่จะเป็นในหน้าต่างใหม่
 • เพิ่มผลผลิตของคุณ 50% และลดการคลิกเมาส์หลายร้อยครั้งให้คุณทุกวัน!
ด้านล่าง officetab

<p >


เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ดีที่สุด

Kutools สำหรับ Excel ช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของคุณและเพิ่มผลผลิตของคุณได้ถึง 80%

 • นำมาใช้ใหม่: ใส่อย่างรวดเร็ว สูตรที่ซับซ้อนแผนภูมิ และสิ่งที่คุณเคยใช้มาก่อน เข้ารหัสเซลล์ ด้วยรหัสผ่าน; สร้างรายชื่อผู้รับจดหมาย และส่งอีเมล ...
 • ซุปเปอร์ฟอร์มูล่าบาร์ (แก้ไขข้อความและสูตรหลายบรรทัดได้อย่างง่ายดาย); การอ่านเค้าโครง (อ่านและแก้ไขเซลล์จำนวนมากได้อย่างง่ายดาย); วางลงในช่วงที่กรองแล้ว...
 • ผสานเซลล์ / แถว / คอลัมน์ โดยไม่สูญเสียข้อมูล แยกเนื้อหาของเซลล์ รวมแถว / คอลัมน์ที่ซ้ำกัน... ป้องกันเซลล์ซ้ำ; เปรียบเทียบช่วง...
 • เลือกซ้ำหรือไม่ซ้ำ แถว; เลือกแถวว่าง (เซลล์ทั้งหมดว่างเปล่า); Super Find และ Fuzzy Find ในสมุดงานจำนวนมาก สุ่มเลือก ...
 • สำเนาถูกต้อง หลายเซลล์โดยไม่เปลี่ยนการอ้างอิงสูตร สร้างการอ้างอิงอัตโนมัติ ถึงหลายแผ่น ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, กล่องกาเครื่องหมายและอื่น ๆ ...
 • แยกข้อความ, เพิ่มข้อความ, ลบตามตำแหน่ง, ลบ Space; สร้างและพิมพ์ผลรวมย่อยของเพจ แปลงระหว่างเนื้อหาของเซลล์และความคิดเห็น...
 • ซุปเปอร์ฟิลเตอร์ (บันทึกและใช้โครงร่างตัวกรองกับแผ่นงานอื่น ๆ ); การเรียงลำดับขั้นสูง ตามเดือน / สัปดาห์ / วันความถี่และอื่น ๆ ตัวกรองพิเศษ โดยตัวหนาตัวเอียง ...
 • รวมสมุดงานและแผ่นงาน; ผสานตารางตามคอลัมน์สำคัญ แยกข้อมูลออกเป็นหลายแผ่น; Batch แปลง xls, xlsx และ PDF...
 • คุณสมบัติที่ทรงพลังมากกว่า 300 รายการ. รองรับ Office / Excel 2007-2019 และ 365 รองรับทุกภาษา ใช้งานง่ายในองค์กรหรือองค์กรของคุณ ทดลองใช้ฟรี 30 วันเต็ม รับประกันคืนเงิน 60 วัน
kte แท็บ 201905

แท็บ Office นำอินเทอร์เฟซแบบแท็บมาที่ Office และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก

 • เปิดใช้งานการแก้ไขและอ่านแบบแท็บใน Word, Excel, PowerPoint, ผู้จัดพิมพ์, Access, Visio และโครงการ
 • เปิดและสร้างเอกสารหลายรายการในแท็บใหม่ของหน้าต่างเดียวกันแทนที่จะเป็นในหน้าต่างใหม่
 • เพิ่มผลผลิตของคุณ 50% และลดการคลิกเมาส์หลายร้อยครั้งให้คุณทุกวัน!
ด้านล่าง officetab
</ p >

Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Art · 1 years ago
  Dang it, copy/paste bit me. Also, with explicit sheet references the With isn't needed:

  Public Sub AutoFitMergedCells(oRange As Range, ByVal dblWidth As Double)

  oRange.MergeCells = False
  Sheet1.Range("A1") = oRange.Cells(1, 1).Value
  Sheet1.Range("A1").WrapText = True
  Sheet1.Columns(1).ColumnWidth = dblWidth
  Sheet1.Rows(1).EntireRow.AutoFit
  oRange.Parent.Rows(oRange.Row).Resize(oRange.Rows.Count).RowHeight _
  = Sheet1.Rows(1).RowHeight / oRange.Rows.Count
  oRange.MergeCells = True
  oRange.WrapText = True

  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Art · 1 years ago
  Thank you, that helped me with a sheet I've not been happy with for years.

  I did change things around a bit, my merged cells are all in one column so I calculated that outside the loop and passed it. I also inserted a Sheet1 that is hidden, and manipulated the columns/rows there so as to not affect the sheet I'm working on. The references should probably be more explicit:

  Public Sub AutoFitMergedCells(oRange As Range, ByVal dblWidth As Double)

  Dim dblHeight As Double

  With oRange.Parent
  oRange.MergeCells = False
  Sheet1.Range("A1") = oRange.Cells(1, 1).Value
  Sheet1.Range("A1").WrapText = True
  Sheet1.Columns(1).ColumnWidth = dblWidth
  Sheet1.Rows(1).EntireRow.AutoFit
  dblHeight = Sheet1.Rows(1).RowHeight / oRange.Rows.Count
  oRange.Parent.Rows(oRange.Row).Resize(oRange.Rows.Count).RowHeight = newHeight
  oRange.MergeCells = True
  oRange.WrapText = True
  Sheet1.Range("A1").ClearContents
  End With

  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  José · 2 years ago
  This not work for me}
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  saravanan · 2 years ago
  not working , ye password set in your code not working in your code
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  dougs · 2 years ago
  I believe the reason that the row heights do not calculate properly is related to these lines of code
  For iPtr = 1 To oRange.Columns.Count
  oldWidth = oldWidth + .Cells(1, oRange.Column + iPtr - 1).ColumnWidth
  Next iPtr
  oldWidth = .Cells(1, oRange.Column).ColumnWidth + .Cells(1, oRange.Column + 1).ColumnWidth

  The variable OldWidth gets set to the sum of the column widths in the range, but for some reason it gets reset to only the width of the first two columns. The first 3 lines of code are therefore made redundant by the 4th line. When I removed the line it was much better, but the other issue I found was that you have to make sure that the font and font size of the temporary cell (ZZ1 in the example code) must match the font and size of the merged cells; otherwise, text will not wrap in the same way as the merged cells wrap and may not be the correct height.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  toowaki · 3 years ago
  I made add-in for Auto fit row height of multiple merged cells.
  Please use this, if you want to autofit row hight.
  [Release Ver2.6 · toowaki/AutoFitRowEx · GitHub]
  https://github.com/toowaki/AutoFitRowEx/releases/tag/2.6.2
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   ABC · 3 years ago
   This is pretty helpful, thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Krishna · 3 years ago
  I am trying to understand the necessity of Line 19. You are assigning a value again to OldWidth. Can you please explain?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris · 4 years ago
  My code will not even run I just get a compile error when I try to call the AutoFitMergedCells - Expected Function or variable?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Aperture · 4 years ago
  Because the "helper" cell of ZZ1 is using the first row (column ZZ, row 1), if there is ANYTHING in row 1 taller than the text in the row you want to adjust, your resulting height will be taller than what you want.

  To fix this, I made the helper cell the same column as the first column in the oRange and set the row number to the very last row in Excel. Hope this helps you like it does me. 8)

  [u]My Code:[/u]

  Option Explicit
  Public Sub AutoFitAll()
  Call AutoFitMergedCells(Range("A2:Z2"))

  End Sub
  Public Sub AutoFitMergedCells(oRange As Range)
  Dim tHeight As Integer
  Dim iPtr As Integer
  Dim oldWidth As Single
  Dim oldZZWidth As Single
  Dim newWidth As Single
  Dim newHeight As Single
  With Sheets("Sheet1")
  oldWidth = 0
  For iPtr = 1 To oRange.Columns.Count
  oldWidth = oldWidth + .Cells(1, oRange.Column + iPtr - 1).ColumnWidth
  Next iPtr
  oldWidth = .Cells(1, oRange.Column).ColumnWidth + .Cells(1, oRange.Column + 1).ColumnWidth
  oRange.MergeCells = False
  newWidth = Len(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value)
  oldZZWidth = .Cells("1048576", oRange.Column).ColumnWidth
  .Cells("1048576", oRange.Column) = Left(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value, newWidth)
  .Cells("1048576", oRange.Column).WrapText = True
  .Columns(oRange.Column).ColumnWidth = oldWidth
  .Rows("1048576").EntireRow.AutoFit
  newHeight = .Rows("1048576").RowHeight / oRange.Rows.Count
  .Rows(CStr(oRange.Row) & ":" & CStr(oRange.Row + oRange.Rows.Count - 1)).RowHeight = newHeight
  oRange.MergeCells = True
  oRange.WrapText = True
  .Cells("1048576", oRange.Column).ClearContents
  .Cells("1048576", oRange.Column).ColumnWidth = oldZZWidth
  End With
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Retha · 4 years ago
  Thank you for the code. However, the height of my rows do adjust, but now enough. How can I rectify this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jeff · 4 years ago
  Thanks for posting this, I'm decent with excel and can usually figure out my adjustments but I can't seem to figure out a fix for an issue I'm having, or if one even exists. I have huge amounts of data in the cells (exceeding the single cell height limit of 409.5). The problem is this VBA runs with that same limitation. So some of my data gets cut off even though the rows are merged and the combined cell height allowance is 819, since the VBA adjusts the cell height based off the single ZZ1 cell. Is there anyway to adjust the code to get it to allow the adjusted cell height to include the available height in the merged rows or am I asking for the impossible? Thanks.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Vivi · 4 years ago
  Works perfect, but rows are too high! Can we fix this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hana · 4 years ago
  Brilliant but exactly the same problem as Danielle, rows are too high now. Please someone help!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Susan · 4 years ago
  Thanks so much for the code. Is there any way to make the macro run as soon as you type text in a field and hit enter?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Viktor · 4 years ago
  Thanks for the code, pretty much what I needed.

  Two remarks, though:
  1) when I run the macro in the same row as the "helper"cell (ZZ1), autofit (line 26) will mess up, because the whole string is fitted into one narow cell. I recommend adding

  oRange.WrapText = False

  in the beginning (or moving the helper cell somewhere out of the way, if possible).
  2) what's the purpose of line 19? You claculate oldWidth in lines 16-18, but then override the calculation in line 19, using only two columns. When I tried the sub on a three-column-wide merged cells, it worked better when I ignored the line...

  Thanks again
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Afshin · 5 years ago
  Thanks a lot for the code! I have same problem with this code such as DANIËLLE_01.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Daniëlle_01 · 5 years ago
  Thanks a lot for the code! It finally works, but... My row height becomes too height. Is there a solution for?

  Thanks a lot!

  [u]This is my code:[/u]

  Option Explicit
  Public Sub AutoFitAll()
  Call AutoFitMergedCells(Range("b162:i162"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("b166:i166"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("b168:i168"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("b170:i170"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("b172:i172"))
  End Sub
  Public Sub AutoFitMergedCells(oRange As Range)
  Dim tHeight As Integer
  Dim iPtr As Integer
  Dim oldWidth As Single
  Dim oldZZWidth As Single
  Dim newWidth As Single
  Dim newHeight As Single
  With Sheets("Rapport")
  oldWidth = 0
  For iPtr = 1 To oRange.Columns.Count
  oldWidth = oldWidth + .Cells(1, oRange.Column + iPtr - 1).ColumnWidth
  Next iPtr
  oldWidth = .Cells(1, oRange.Column).ColumnWidth + .Cells(1, oRange.Column + 1).ColumnWidth
  oRange.MergeCells = False
  newWidth = Len(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value)
  oldZZWidth = .Range("ZZ1").ColumnWidth
  .Range("ZZ1") = Left(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value, newWidth)
  .Range("ZZ1").WrapText = True
  .Columns("ZZ").ColumnWidth = oldWidth
  .Rows("1").EntireRow.AutoFit
  newHeight = .Rows("1").RowHeight / oRange.Rows.Count
  .Rows(CStr(oRange.Row) & ":" & CStr(oRange.Row + oRange.Rows.Count - 1)).RowHeight = newHeight
  oRange.MergeCells = True
  oRange.WrapText = True
  .Range("ZZ1").ClearContents
  .Range("ZZ1").ColumnWidth = oldZZWidth
  End With
  End Sub
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Aperture · 4 years ago
   Because the "helper" cell of ZZ1 is using the first row (column ZZ, row 1), if there is ANYTHING in row 1 taller than the text in the row you want to adjust, your resulting height will be taller than what you want.

   To fix this, I made the helper cell the same column as the first column in the oRange and set the row number to the very last row in Excel. Hope this helps you like it does me. 8)

   [u]My Code:[/u]

   Option Explicit
   Public Sub AutoFitAll()
   Call AutoFitMergedCells(Range("A2:Z2"))

   End Sub
   Public Sub AutoFitMergedCells(oRange As Range)
   Dim tHeight As Integer
   Dim iPtr As Integer
   Dim oldWidth As Single
   Dim oldZZWidth As Single
   Dim newWidth As Single
   Dim newHeight As Single
   With Sheets("Sheet1")
   oldWidth = 0
   For iPtr = 1 To oRange.Columns.Count
   oldWidth = oldWidth + .Cells(1, oRange.Column + iPtr - 1).ColumnWidth
   Next iPtr
   oldWidth = .Cells(1, oRange.Column).ColumnWidth + .Cells(1, oRange.Column + 1).ColumnWidth
   oRange.MergeCells = False
   newWidth = Len(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value)
   oldZZWidth = .Cells("1048576", oRange.Column).ColumnWidth
   .Cells("1048576", oRange.Column) = Left(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value, newWidth)
   .Cells("1048576", oRange.Column).WrapText = True
   .Columns(oRange.Column).ColumnWidth = oldWidth
   .Rows("1048576").EntireRow.AutoFit
   newHeight = .Rows("1048576").RowHeight / oRange.Rows.Count
   .Rows(CStr(oRange.Row) & ":" & CStr(oRange.Row + oRange.Rows.Count - 1)).RowHeight = newHeight
   oRange.MergeCells = True
   oRange.WrapText = True
   .Cells("1048576", oRange.Column).ClearContents
   .Cells("1048576", oRange.Column).ColumnWidth = oldZZWidth
   End With
   End Sub
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Viktor · 4 years ago
   Hi Danielle,

   I ran into the same problem, when running the macro a second time in the first row. The code uses

   .Rows("1").EntireRow.AutoFit (line 26)

   and if you run in on, say A1:B1, your A1 cell has WordWrapping set to ON from line 30.

   The easiest solution seems to be switching WordWrapping off at the beginning of the sub. Add

   oRange.WrapText = True

   between lines 13 and 14 and you should be OK.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dina · 5 years ago
  I have the following entered, but I get an error message "Run-time error '13': Type mismatch" Help?


  Option Explicit
  Public Sub AutoFitAll()
  Call AutoFitMergedCells(Range("a8:h8"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("a10:h10"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("a11:h11"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("b17:h17"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("b22:h22"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("b24:h24"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("a26:h26"))
  Call AutoFitMergedCells(Range("a28:h28"))

  End Sub
  Public Sub AutoFitMergedCells(oRange As Range)
  Dim tHeight As Integer
  Dim iPtr As Integer
  Dim oldWidth As Single
  Dim oldZZWidth As Single
  Dim newWidth As Single
  Dim newHeight As Single
  With Sheets("Offer Letter")
  oldWidth = 0
  For iPtr = 1 To oRange.Columns.Count
  oldWidth = oldWidth + .Cells(1, oRange.Column + iPtr - 1).ColumnWidth
  Next iPtr
  oldWidth = .Cells(1, oRange.Column).ColumnWidth + .Cells(1, oRange.Column + 1).ColumnWidth
  oRange.MergeCells = False
  newWidth = Len(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value)
  oldZZWidth = .Range("ZZ1").ColumnWidth
  .Range("ZZ1") = Left(.Cells(oRange.Row, oRange.Column).Value, newWidth)
  .Range("ZZ1").WrapText = True
  .Columns("ZZ").ColumnWidth = oldWidth
  .Rows("1").EntireRow.AutoFit
  newHeight = .Rows("1").rowHeight / oRange.Rows.Count
  .Rows(CStr(oRange.Row) & ":" & CStr(oRange.Row + oRange.Rows.Count - 1)).rowHeight = newHeight
  oRange.MergeCells = True
  oRange.WrapText = True
  .Range("ZZ1").ClearContents
  .Range("ZZ1").ColumnWidth = oldZZWidth
  End With
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joe Dell · 6 years ago
  This code causes additional rows to be deleted. I have numbers on left side and columns next to it are merged/wrapped data. For example, in a Job description, list responsibilities with numbers followed by explanation of duty. Any thoughts? Thanks.