Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

เคล็ดลับของ Excel: แก้ไข> รวม

รวมแถว

วิธีรวมแถวที่ซ้ำกันและรวมค่าใน Excel

วิธีการรวมหลายแถวเป็นหนึ่งเดียวโดยยึดตามรายการที่ซ้ำกันใน Excel

วิธีรวมหลายแถวเป็นเซลล์เดียวใน Excel

จะรวมแถวที่มี ID / ชื่อเดียวกันใน Excel ได้อย่างไร?

วิธีการต่อแถวเป็นเซลล์เดียวตามกลุ่มใน Excel

วิธีผสานและรวมแถวโดยไม่สูญเสียข้อมูลใน Excel

วิธีการรวมแถว / เซลล์อื่น ๆ ใน Excel

วิธีย่อแถวอย่างรวดเร็วตามค่าเดียวกันใน Excel

วิธีผสานแถวที่อยู่ติดกันอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลเดียวกันใน Excel

วิธีผสานแถวอย่างรวดเร็วตามค่าหนึ่งคอลัมน์จากนั้นทำการคำนวณบางอย่างใน Excel

วิธีการเปลี่ยนกลุ่มของแถวเป็นคอลัมน์ใน Excel อย่างรวดเร็ว?

รวมคอลัมน์

จะรวมคอลัมน์วันที่และเวลาเป็นคอลัมน์เดียวใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีรวมหลายคอลัมน์เป็นรายการเดียวใน Excel

จะรวมหลายคอลัมน์เป็นคอลัมน์เดียวใน Google ชีตได้อย่างไร?

วิธีรวมสองรายการโดยไม่ซ้ำกันใน Excel

วิธีเชื่อมคอลัมน์กับ Alt + Enter ใน Excel

วิธีผสานคอลัมน์ แต่ไม่รวมแถวใน Excel

ผสานและรวมคอลัมน์โดยไม่สูญเสียข้อมูลใน Excel

รวมแผ่นงาน

วิธีรวบรวมข้อมูลจากแผ่นงานหลายแผ่นไปยังแผ่นงานหลักใน Excel

จะรวม / รวมแผ่นงานหลายแผ่นเป็นแผ่นเดียวใน Google แผ่นงานได้อย่างไร

วิธีรวมช่วงจากแผ่นงานต่างๆให้เป็นหนึ่งใน Excel

จะรวมแผ่นงานที่มีชื่อเดียวกันเป็นแผ่นงานเดียวได้อย่างไร?

วิธีผสานแผ่นงานหลายแผ่นด้วยส่วนหัวเดียวกันใน Excel

วิธีการรวมหรือรวมแผ่นงานหรือสมุดงานไว้ในแผ่นงานเดียว

วิธีการรวมแผ่นงานเป็นแผ่นเดียวและลบรายการที่ซ้ำกันใน Excel

วิธีผสานสองแผ่นโดยใช้ VLOOKUP ใน Excel

จะรวมเฉพาะแผ่นงานที่เลือกไว้เป็นหนึ่งใน Excel ได้อย่างไร?

รวมสมุดงาน

วิธีรวมสมุดงานหลายเล่มไว้ในสมุดงานหลักใน Excel

จะรวมช่วงจากแผ่นงาน / สมุดงานต่าง ๆ เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร?

วิธีการรวมข้อมูลจากหลายแผ่นงาน / สมุดงาน?

วิธีการรวมหรือรวมแผ่นงานหรือสมุดงานไว้ในแผ่นงานเดียว

ผสานตาราง

วิธีผสานและอัปเดตตารางจากตารางอื่นใน Excel

วิธีผสานสองตารางโดยจับคู่คอลัมน์ใน Excel

ช่องทางอื่นๆ

ลิขสิทธิ์© 2009 - wwwextendoffice.com | สงวนลิขสิทธิ์. ขับเคลื่อนโดย ExtendOffice. | แผนผังเว็บไซต์
Microsoft และโลโก้ Office เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ
ได้รับการปกป้องโดย Sectigo SSL