Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
ล็อกอิน  \/ 
x
or
x
สมัครสมาชิก  \/ 
x

or

วิธีการนับและรวมเซลล์ตามสีพื้นหลังใน Excel

สมมติว่าคุณมีช่วงของเซลล์ที่มีสีพื้นหลังที่แตกต่างกันเช่นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเป็นต้น แต่ตอนนี้คุณต้องนับจำนวนเซลล์ในช่วงนั้นที่มีสีพื้นหลังที่แน่นอนและรวมเซลล์สีที่มีสีเดียวกัน . ใน Excel ไม่มีสูตรโดยตรงในการคำนวณผลรวมและจำนวนเซลล์สีที่นี่ฉันจะแนะนำวิธีแก้ปัญหานี้ให้คุณ


นับและรวมเซลล์สีตามตัวกรองและ SUBTOTAL

สมมติว่าเรามีตารางการขายผลไม้ตามภาพด้านล่างนี้และเราจะนับหรือรวมเซลล์สีในคอลัมน์จำนวน ในสถานการณ์นี้เราสามารถกรองคอลัมน์จำนวนตามสีจากนั้นนับหรือรวมเซลล์สีที่กรองแล้วด้วยฟังก์ชัน SUBTOTAL ใน Excel ได้อย่างง่ายดาย

1. เลือกเซลล์ว่างเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน SUBTOTAL

 1. หากต้องการนับเซลล์ทั้งหมดที่มีสีพื้นหลังเดียวกันโปรดป้อนสูตร = SUBTOTAL (102, E2: E20);
 2. หากต้องการรวมเซลล์ทั้งหมดที่มีสีพื้นหลังเดียวกันโปรดป้อนสูตร = SUBTOTAL (109, E2: E20);


หมายเหตุ: ในทั้งสองสูตร E2: E20 คือคอลัมน์จำนวนที่มีเซลล์สีและคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

2. เลือกส่วนหัวของตารางแล้วคลิก ข้อมูล > กรอง. ดูภาพหน้าจอ:

3. คลิกไอคอนตัวกรอง  ในเซลล์ส่วนหัวของคอลัมน์จำนวนเงินแล้วคลิก กรองตามสี และสีที่ระบุคุณจะนับตามลำดับ ดูภาพหน้าจอ:

หลังจากกรองแล้วสูตร SUBTOTAL ทั้งสองจะนับและรวมเซลล์สีที่กรองทั้งหมดในคอลัมน์จำนวนโดยอัตโนมัติ ดูภาพหน้าจอ:

หมายเหตุ: วิธีนี้ต้องใช้เซลล์สีที่คุณจะนับหรือผลรวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน

คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อนับรวมและค่าเฉลี่ยเซลล์สีใน Excel

ด้วยความยอดเยี่ยม นับตามสี คุณลักษณะของ Kutools สำหรับ Excelคุณสามารถนับรวมและเฉลี่ยเซลล์ได้อย่างรวดเร็วด้วยสีเติมหรือสีฟอนต์ที่ระบุด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวใน Excel นอกจากนี้คุณสมบัตินี้ยังค้นหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของเซลล์ด้วยสีเติมหรือสีแบบอักษร คุณสมบัติเต็มทดลองใช้ฟรี 30 วัน!
จำนวนโฆษณาตามสี 2

Kutools สำหรับ Excel - รวมเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่า 300 รายการสำหรับ Excel ทดลองใช้ฟรี 30 วันเต็มไม่ต้องใช้บัตรเครดิต! Get It Now

นับหรือรวมเซลล์สีด้วยฟังก์ชัน GET.CELL

ในวิธีนี้เราจะสร้างช่วงที่ตั้งชื่อด้วยฟังก์ชัน GET.CELL รับรหัสสีของเซลล์แล้วนับหรือรวมด้วยรหัสสีใน Excel ได้อย่างง่ายดาย โปรดดำเนินการดังนี้:

1. คลิก สูตร > กำหนดชื่อ. ดูภาพหน้าจอ:

2. ในกล่องโต้ตอบชื่อใหม่โปรดทำตามภาพด้านล่างที่แสดง:
(1) พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อ;
(2) ใส่สูตร = GET.CELL (38, Sheet4! $ E2) ในกล่องอ้างอิงถึง (หมายเหตุ: ในสูตร 38 หมายถึงส่งคืนรหัสเซลล์และ Sheet4! $ E2 เป็นเซลล์แรกในคอลัมน์จำนวนยกเว้นส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องเปลี่ยนตามข้อมูลตารางของคุณ)
(3) คลิกไฟล์ OK ปุ่ม

3. ตอนนี้เพิ่มคอลัมน์สีใหม่ลงในตารางเดิม พิมพ์สูตรถัดไป = NumColor แล้วลากจุดจับการป้อนอัตโนมัติเพื่อใช้สูตรกับเซลล์อื่นในคอลัมน์สี ดูภาพหน้าจอ:
หมายเหตุ: ในสูตร NumColor คือช่วงที่ตั้งชื่อที่เราระบุไว้ใน 2 ขั้นตอนแรก คุณต้องเปลี่ยนเป็นชื่อที่คุณตั้งไว้

ตอนนี้รหัสสีของแต่ละเซลล์ในคอลัมน์จำนวนจะส่งกลับในคอลัมน์สี ดูภาพหน้าจอ:

4. คัดลอกและแสดงรายการสีเติมในช่วงว่างในแผ่นงานที่ใช้งานอยู่และพิมพ์สูตรที่อยู่ถัดจากภาพด้านล่างที่แสดง:
A. หากต้องการนับเซลล์ตามสีโปรดป้อนสูตร = COUNTIF ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor);
B. หากต้องการรวมเซลล์ตามสีโปรดป้อนสูตร = SUMIF ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor, $ E $ 2: $ E $ 20).

หมายเหตุ: ในทั้งสองสูตร $ F $ 2: $ F $ 20 คือคอลัมน์สี NumColor คือช่วงที่ระบุชื่อ $ E $ 2: $ E $ 20 คือคอลัมน์จำนวนเงินและคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

ตอนนี้คุณจะเห็นเซลล์ในคอลัมน์จำนวนเงินถูกนับและรวมด้วยสีเติม


นับและรวมเซลล์ตามสีเติมเฉพาะด้วย User Defined Function

สมมติว่าเซลล์สีกระจายอยู่ในช่วงตามภาพด้านล่างที่แสดงทั้งสองวิธีข้างต้นไม่สามารถนับหรือรวมเซลล์สีได้ ที่นี่วิธีการนี้จะแนะนำ VBA เพื่อแก้ปัญหา

1. กด ALT + F11 และจะเปิดไฟล์ Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน หน้าต่าง

2. คลิก สิ่งที่ใส่เข้าไป > โมดูลและวางรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างโมดูล

VBA: นับและรวมเซลล์ตามสีพื้นหลัง:

Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
End If
Next rCell
Else
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = 1 + vResult
End If
Next rCell
End If
ColorFunction = vResult
End Function

3. จากนั้นบันทึกรหัสและใช้สูตรต่อไปนี้:
A. นับเซลล์สี: = ฟังก์ชันสี (A, B: C, FALSE)
B. รวมเซลล์สี: = ฟังก์ชันสี (A, B: C, TRUE)

หมายเหตุ: ในสูตรข้างต้น A คือเซลล์ที่มีสีพื้นหลังเฉพาะที่คุณต้องการคำนวณจำนวนและผลรวมและ B: ค คือช่วงเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณจำนวนและผลรวม

4. จับภาพหน้าจอต่อไปนี้เช่นป้อนสูตร= ฟังก์ชันสี (A1, A1: D11, FALSE) เพื่อนับเซลล์สีเหลือง และใช้สูตร = ฟังก์ชันสี (A1, A1: D11, TRUE) เพื่อรวมเซลล์สีเหลือง ดูภาพหน้าจอ:

5. หากคุณต้องการนับและรวมเซลล์สีอื่น ๆ โปรดทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จากนั้นคุณจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:


นับและรวมเซลล์ตามสีเติมเฉพาะด้วย Kutools Functions

Kutools for Excel ยังรองรับฟังก์ชันที่มีประโยชน์บางอย่างเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Excel ทำการคำนวณพิเศษกล่าวว่านับตามสีพื้นหลังของเซลล์ผลรวมตามสีแบบอักษรเป็นต้น

Kutools สำหรับ Excel - รวมเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่า 300 รายการสำหรับ Excel ทดลองใช้ฟรี 30 วันเต็มไม่ต้องใช้บัตรเครดิต! ทดลองใช้ฟรีทันที!

1. เลือกเซลล์ว่างที่คุณวางผลการนับแล้วคลิก Kutools > ฟังก์ชั่น Kutools > สถิติและคณิตศาสตร์ > COUNTBYCELLCOLOR. ดูภาพหน้าจอ:

2. ในกล่องโต้ตอบอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันโปรดระบุช่วงที่คุณจะนับเซลล์สีภายในในไฟล์ การอ้างอิง เลือกเซลล์ที่เต็มไปด้วยสีพื้นหลังที่ระบุในไฟล์ Color_index_nr แล้วคลิกไฟล์ OK ปุ่ม. ดูภาพหน้าจอ:

หมายเหตุ:
(1) คุณยังสามารถพิมพ์ฟังก์ชัน Kutools ที่ระบุได้ = COUNTBYCELLCOLOR ($ A $ 1: $ E $ 20, G2)  ในเซลล์ว่างหรือแถบสูตรโดยตรงเพื่อรับผลการนับ
(2) คลิก Kutools > ฟังก์ชั่น Kutools > สถิติและคณิตศาสตร์ > SUMBYCELLCOLOR หรือพิมพ์ = SUMBYCELLCOLOR ($ A $ 1: $ E $ 20, G2) ในเซลล์ว่างโดยตรงเพื่อรวมเซลล์ตามสีพื้นหลังที่ระบุ
สมัคร COUNTBYCELLCOLOR และ SUMBYCELLCOLOR ฟังก์ชั่นสำหรับสีพื้นหลังแต่ละสีแยกกันและคุณจะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่างที่แสดง:

ฟังก์ชั่น Kutools มีฟังก์ชันในตัวจำนวนมากเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Excel คำนวณได้อย่างง่ายดายรวมถึง จำนวน / ผลรวม / เซลล์ที่มองเห็นได้โดยเฉลี่ย, นับ / ผลรวมตามสีของเซลล์, นับ / ผลรวมตามสีตัวอักษร, นับอักขระ, นับตามตัวอักษรหนาฯลฯ ทดลองใช้ฟรี!


นับและรวมเซลล์ตามสีเติมเฉพาะด้วย Kutools for Excel

ด้วยฟังก์ชันที่กำหนดโดยผู้ใช้ข้างต้นคุณต้องป้อนสูตรทีละรายการหากมีสีที่แตกต่างกันจำนวนมากวิธีนี้จะน่าเบื่อและใช้เวลานาน แต่ถ้าคุณมี Kutools สำหรับ Excel's นับตามสี ยูทิลิตี้คุณสามารถสร้างรายงานของเซลล์สีได้อย่างรวดเร็ว คุณไม่เพียง แต่สามารถนับและรวมเซลล์สีเท่านั้น แต่ยังสามารถรับค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุดของช่วงสีได้อีกด้วย

Kutools สำหรับ Excel - รวมเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่า 300 รายการสำหรับ Excel ทดลองใช้ฟรี 30 วันเต็มไม่ต้องใช้บัตรเครดิต! ทดลองใช้ฟรีทันที!

1. เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก Kutools Plus > นับตามสีดูภาพหน้าจอ:

2. และใน นับตามสี โปรดทำตามภาพด้านล่างที่แสดง:
(1) เลือก การจัดรูปแบบมาตรฐาน จาก วิธีการสี รายการแบบหล่นลง
(2) เลือก พื้นหลัง จาก ประเภทการนับ รายการแบบเลื่อนลง
(3) คลิกปุ่มสร้างรายงาน

หมายเหตุ: หากต้องการนับและรวมเซลล์สีตามสีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงโปรดเลือก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จาก วิธีการสี รายการแบบหล่นลงในกล่องโต้ตอบด้านบนหรือเลือก การจัดรูปแบบมาตรฐานและตามเงื่อนไข จากรายการแบบหล่นลงเพื่อนับเซลล์ทั้งหมดที่เติมด้วยสีที่ระบุ

ตอนนี้คุณจะได้รับสมุดงานใหม่พร้อมสถิติ ดูภาพหน้าจอ:

แพทเทิร์น นับตามสี คุณสมบัติคำนวณเซลล์ (จำนวน, ผลรวม, ค่าเฉลี่ย, สูงสุด ฯลฯ ) ตามสีพื้นหลังหรือสีแบบอักษร ทดลองใช้ฟรี!


บทความที่เกี่ยวข้อง:


การสาธิต: นับและรวมเซลล์ตามพื้นหลังสีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข:


Kutools สำหรับ Excel มีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่า 300 รายการสำหรับ Excel ให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีข้อ จำกัด ใน 30 วัน ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรีทันที!

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ดีที่สุด

Kutools สำหรับ Excel ช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของคุณและเพิ่มผลผลิตของคุณได้ถึง 80%

 • นำมาใช้ใหม่: ใส่อย่างรวดเร็ว สูตรที่ซับซ้อนแผนภูมิ และสิ่งที่คุณเคยใช้มาก่อน เข้ารหัสเซลล์ ด้วยรหัสผ่าน; สร้างรายชื่อผู้รับจดหมาย และส่งอีเมล ...
 • ซุปเปอร์ฟอร์มูล่าบาร์ (แก้ไขข้อความและสูตรหลายบรรทัดได้อย่างง่ายดาย); การอ่านเค้าโครง (อ่านและแก้ไขเซลล์จำนวนมากได้อย่างง่ายดาย); วางลงในช่วงที่กรองแล้ว...
 • ผสานเซลล์ / แถว / คอลัมน์ โดยไม่สูญเสียข้อมูล แยกเนื้อหาของเซลล์ รวมแถว / คอลัมน์ที่ซ้ำกัน... ป้องกันเซลล์ซ้ำ; เปรียบเทียบช่วง...
 • เลือกซ้ำหรือไม่ซ้ำ แถว; เลือกแถวว่าง (เซลล์ทั้งหมดว่างเปล่า); Super Find และ Fuzzy Find ในสมุดงานจำนวนมาก สุ่มเลือก ...
 • สำเนาถูกต้อง หลายเซลล์โดยไม่เปลี่ยนการอ้างอิงสูตร สร้างการอ้างอิงอัตโนมัติ ถึงหลายแผ่น ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, กล่องกาเครื่องหมายและอื่น ๆ ...
 • แยกข้อความ, เพิ่มข้อความ, ลบตามตำแหน่ง, ลบ Space; สร้างและพิมพ์ผลรวมย่อยของเพจ แปลงระหว่างเนื้อหาของเซลล์และความคิดเห็น...
 • ซุปเปอร์ฟิลเตอร์ (บันทึกและใช้โครงร่างตัวกรองกับแผ่นงานอื่น ๆ ); การเรียงลำดับขั้นสูง ตามเดือน / สัปดาห์ / วันความถี่และอื่น ๆ ตัวกรองพิเศษ โดยตัวหนาตัวเอียง ...
 • รวมสมุดงานและแผ่นงาน; ผสานตารางตามคอลัมน์สำคัญ แยกข้อมูลออกเป็นหลายแผ่น; Batch แปลง xls, xlsx และ PDF...
 • คุณสมบัติที่ทรงพลังมากกว่า 300 รายการ. รองรับ Office / Excel 2007-2019 และ 365 รองรับทุกภาษา ใช้งานง่ายในองค์กรหรือองค์กรของคุณ ทดลองใช้ฟรี 30 วันเต็ม รับประกันคืนเงิน 60 วัน
kte แท็บ 201905

แท็บ Office นำอินเทอร์เฟซแบบแท็บมาที่ Office และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก

 • เปิดใช้งานการแก้ไขและอ่านแบบแท็บใน Word, Excel, PowerPoint, ผู้จัดพิมพ์, Access, Visio และโครงการ
 • เปิดและสร้างเอกสารหลายรายการในแท็บใหม่ของหน้าต่างเดียวกันแทนที่จะเป็นในหน้าต่างใหม่
 • เพิ่มผลผลิตของคุณ 50% และลดการคลิกเมาส์หลายร้อยครั้งให้คุณทุกวัน!
ด้านล่าง officetab
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Melanie · 6 years ago
  Thank you so much, this is awesome!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hilary · 6 years ago
  Still didn't work for me :(It worked great in the beginning when I first apply the codes, but it would not calculate again when I reopen the file. I've already saved it in "Excel Macro-Enabled Workbook" but still wouldn't work. :( Is there anything I'm doing wrong?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dean · 6 years ago
  Excellent function, worked first time. Thank You.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ahmad Raza · 7 years ago
  Excellent function. It works for me. Thanks a lot.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jamie · 7 years ago
  Keeps saying ambiguous name detected:ColorFunction

  Sorry very inexperienced at excel

  But thanks for any help
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Cindy · 7 years ago
   Yes - I'm having same problem. I've saved as macro enabled, exited and came back in and enabled macros. I'm trying to incorporate macro into existing worksheet and keep getting "ambiguous" error. Doesn't seem to work for existing spreadsheets.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hassan · 7 years ago
  Man i fucken love you. God bless you
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Manish · 7 years ago
  Great Tool. However, can any one help me to exclude the blank cell from the count formula.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dileepa · 7 years ago
  Works perfectly.. Thanks a lot
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Benjiman · 7 years ago
  I second Tyron's request. I need this colorfuntion to update automatically when the source data is changed.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tyron · 7 years ago
  Awesome! Works like a charm.

  Two items to add:

  1. A way to update when cell colors change - from what I see here it looks like I will need to have an additional macro button to update the calculation.

  2. A way to calculate cells whose color changes based on conditional formatting.

  If it had both these two elements it would be a golden piece of code.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  faizal · 7 years ago
  Excellent work.. Thanks :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pete · 7 years ago
  Awesome, thanks so much for this VB code, works a charm.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  rogsh · 7 years ago
  GREAT, two tomb, be invaluable aid
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gabe · 7 years ago
  That works. Thanks a lot.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Brittany · 7 years ago
  I might've missed the instructions in the thread for this, but how do you get it calculate automatically ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Caio Alve · 7 years ago
  Thank you very much.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joe jamies · 7 years ago
  Very helpful indeed. Thumbs up! :lol:
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Appaswamy · 7 years ago
  itsVery good.... and useful
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tim · 7 years ago
  OK folks here is a very easyway I discovered that will allow you to count the number of cellls in a spreadsheet that are say RED. Rather than just set the cell background to red also place a red r in the cell and then format the cell background red and you will not see the red r but its there.
  You then set a countif argument...=COUNTIF(H7:H11,"r") to capture the number of values r in cells h7 through h11.....very simple but works very very well.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Stephanie · 7 years ago
  Very clear instructions, thank you :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Matt_Priebe · 7 years ago
  This worrked great on the first shot. How do I set it up so if you change a colour it automatically regenerates?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  safa · 7 years ago
  very nice tool, thanks from the bottom of my heart. May god bless
  U
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Trish · 7 years ago
  Thanks this is exactly what I needed.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  shahid ashraf · 7 years ago
  thank man very help ful job, God bless u
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jeffshieldsdev · 7 years ago
  Leena, see my comment above.

  [url]http://www.extendoffice.com/documents/excel/1155-excel-count-sum-cells-by-color.html#comment-730[/url]
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Leena · 7 years ago
  For some reason the formula seems to be considering some colors the same - for example when I enter a formula to count all the green cells, it counts both green and red cells, and vice versa. It only seems to be happening with some colors, while others work just fine.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  timbo · 7 years ago
  SOrry if this has been asked before but how do I do a countif in the colour of a value using HUtools or not...???????
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bobbyb · 7 years ago
  Thank you!!. Love this function!!!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jeffshieldsdev · 7 years ago
  You might want to use the Color property instead of ColorIndex, as it'll be more precise. For instance, I just found a light red and light green colors both return a ColorIndex of 19, but their Color property returns 14474738 and 14545386, respectively.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Adele · 7 years ago
   Jeff I have changed the wording Colorindex to ColorProperty and now it returns #VALUE. Any ideas what I have done wrong?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Swindle · 7 years ago
  Quick question, how do you count and sum cells from other worksheets? The summing functions don't work because they are not part of the colorfunction module. Is there a work around? Any help would be appreciated.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tricky · 7 years ago
  I am still struggling to resolve my problem.
  I need to count the number of cells within a range of cells which....
  1. contain text which match the text in a particular cell,
  AND
  2. has a background colour that match another particular cell.
  I need the counting to be automatic as I change the text or colour of the cells within the range of cells.
  Can anyone lease help?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Beefmitten · 7 years ago
  Brilliant, Exactly what I was looking for.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ardhi · 7 years ago
  It works like charm !!! Thank you very much !!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tomas · 7 years ago
  Thanks, a perfect hint! :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ahsan · 7 years ago
  Hi,
  If I change the cell color using another formula and then ask to calculate sum up with the above formula then it doesn't work. Can you please help me resolving the problem?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Josh · 7 years ago
  I am not sure if this question has already been asked, but how do you use the colorfunction when looking to find the sum of colored cells across many worksheets within the same Excel file? Thanks.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Brenda · 7 years ago
  Very Helpful. Thank you for sharing!!! :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Madhuka · 7 years ago
  Thanks and very useful !
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Modeste · 7 years ago
  I am trying to add this macro to an exisiting excel macro enabled worksheet (.xlsm). However "colorfunction" is not recognized (pop up "Ambiguous Function" comes up)when I try to add it to a separate worksheet in the exisiting .xlsm file. It does work when I add it to a new file from scratch but not when I try to incorporate it in an exisiting .xlsm file. Is there something I'm missing? Please assist.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  pama · 7 years ago
  Thank you very much. Easy to set up and it works!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cseinstein · 7 years ago
  This may be too far outside the purview of this post, so ignore if so. But, I wonder whether it is possible to use this function (the User Defined one) only on cells of a certain range (in my case, filled with values of 1-8, ignoring higher numbers). I can clarify with more information if requested.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bing · 7 years ago
  Hi, I am using VBA to add up colored cells in a spreadsheet and all is working well. If I change the cells and update (+40) like this =20+30+40, then the total changes to #name? I have tried reloading the module, enter on the code, nothing fixes it. Basically any changes I make to the cells being counted, wrecks my sum of colored cells. Any help?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Ashley · 4 years ago
   I have had the same issue. The VBA works perfectly a few times and then it stopped after I closed out, restarted, and then opened. I tried deleting and reloading the macro but it still won't work.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  vikram · 7 years ago
  fantastic. thank you so much for this informative post.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mar · 7 years ago
  Hello, how do you get the median of specific colored cells with User Defined Functionand mode?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kristi · 7 years ago
  Hello.
  How can I save this code and apply the following formula?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Matus · 7 years ago
  Hello, one question:
  If I have in yelow cells for example dates and I want to count these yelow cells between 1.1.2014 and 1.2.2014?
  How it should looks like?
  Thank you...
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 7 years ago
   Hello, you can try to use this feature to select those cells first. Please go to this link for more information about Select specific cells http://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-select-specific-cells-rows.html

   And then please apply count by color.

   :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tricky · 7 years ago
  Brilliant. Thank you.
  BUT
  can I ask if this can be taken a step further....
  I want to look at a range of cells and only count the number of cells which contain certain text (e.g 2 letters)AND are filled with a certain colour.
  Can you help?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Vimal Nakum · 7 years ago
  Very useful. It works!

  Thanks a lot
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Md. Abdullah Sarker · 7 years ago
  Thanks a lot. its working.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rachael · 7 years ago
  Thanks a lot. It was really helpful. Now I have a very helpful and report-able expenses spreadsheet. Thanks again.