Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

เคล็ดลับของ Excel: Google ชีต

Edit

วิธีเพิ่มคำนำหน้าหรือคำต่อท้ายลงในค่าเซลล์ใน Google ชีต

จะป้อนวันธรรมดาโดยไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ในรายการ Google ชีตได้อย่างไร

วิธีคำนวณการแปลงสกุลเงินใน Google Sheet

จะเปลี่ยนกรณีเป็น UPPER / lower / Proper ใน Google Sheet ได้อย่างไร

จะรวม / รวมแผ่นงานหลายแผ่นเป็นแผ่นเดียวใน Google แผ่นงานได้อย่างไร

จะรวมคอลัมน์วันที่และเวลาเป็นคอลัมน์เดียวใน Google ชีตได้อย่างไร

จะรวมหลายคอลัมน์เป็นคอลัมน์เดียวใน Google ชีตได้อย่างไร?

จะเชื่อมต่อเซลล์หลายเซลล์ด้วยการแบ่งบรรทัดใน Google ชีตได้อย่างไร?

จะคัดลอกแถวไปยังแผ่นงานอื่นตามค่าเซลล์ใน Google ชีตได้อย่างไร

จะลบแถวทั้งหมดที่มีข้อความเฉพาะภายในคอลัมน์ใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีแยกคำแรกหรือสองคำแรกจากสตริงข้อความใน Google ชีต

จะแยกตัวเลขออกจากสตริงข้อความใน Google ชีตได้อย่างไร?

จะแทรกการประทับเวลาโดยอัตโนมัติเมื่ออัปเดตข้อมูลในคอลัมน์อื่นใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีย้อนกลับสตริงข้อความภายในเซลล์ใน Google ชีต

จะย้อนชื่อและนามสกุลภายในเซลล์ใน Google ชีตได้อย่างไร?

จะเลือกเซลล์แบบสุ่มจากรายการใน Google ชีตได้อย่างไร?

วิธีแบ่งเซลล์ในแนวตั้งใน Google ชีต

จะแบ่งเนื้อหาของเซลล์ออกเป็นคอลัมน์หรือแถวตามขึ้นบรรทัดใหม่ใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีแบ่งเซลล์ออกเป็นคอลัมน์ใน Google Sheet

สิ่งที่ใส่เข้าไป

จะรับรายชื่อชีตใน Google ชีตได้อย่างไร?

จะแทรกรูปภาพในเซลล์ภายในแผ่นงาน Google ได้อย่างไร?

จะแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในเซลล์ของ Google ชีตได้อย่างไร?

วิธีแทรกหลายแถวหรือคอลัมน์อย่างรวดเร็วใน Google ชีต

วิธีแทรกหลายแถวหรือคอลัมน์อย่างรวดเร็วใน Google ชีต

ข้อมูล

วิธีจัดเรียงข้อมูลอัตโนมัติตามตัวอักษรใน Google ชีต

จะเปรียบเทียบสองคอลัมน์และค้นหาค่าที่ซ้ำกันหรือขาดหายไปใน Google ชีตได้อย่างไร

จะสร้างรายการแบบเลื่อนลงที่อ้างอิงใน Google แผ่นงานได้อย่างไร

จะกรองข้อมูลตามรายการแบบหล่นลงใน Google ชีตได้อย่างไร

จะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีกรองแถวตามสีของเซลล์ใน Google ชีต

วิธีแทรกเครื่องมือเลือกวันที่ใน Google แผ่นงาน

จะแทรกรายการแบบหล่นลงใน Google ชีตได้อย่างไร?

จะป้องกันรายการซ้ำใน Google ชีตได้อย่างไร

จะเรียงวันที่ตามเดือนโดยไม่สนใจปีใน Google ชีตได้อย่างไร

จะเรียงชื่อเต็มตามนามสกุลใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีจัดเรียงหรือสับเปลี่ยนข้อมูลในรายการแบบสุ่มใน Google ชีต

การคำนวณและสูตร

จะเพิ่มจำนวนปีเดือนและวันใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีคำนวณอายุจากวันเกิดใน Google sheet?

จะนับจำนวนเหตุการณ์ในคอลัมน์ใน Google ชีตได้อย่างไร?

วิธีการนับหรือรวมเซลล์ตามสีของเซลล์ใน Google ชีต

วิธีการนับหรือรวมเซลล์ตามสีของเซลล์ใน Google ชีต

จะค้นหาค่าข้อความที่พบบ่อยที่สุดในรายการใน Google ชีตได้อย่างไร

จะย้อนกลับฟังก์ชัน vlookup ใน Google ชีตได้อย่างไร?

วิธี sumif ค่าเซลล์ระหว่างสองวันที่กำหนดใน Google ชีต

จะ vlookup และส่งคืนค่าที่ตรงกันหลายค่าพร้อมกันใน Google ชีตได้อย่างไร?

วิธีการจับคู่ค่า vlookup จากแผ่นงาน Google อื่น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

วิธีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากแผ่นงานอื่นใน Google แผ่นงาน

วิธีการจัดรูปแบบเซลล์ที่ซ้ำกันตามเงื่อนไขในคอลัมน์ใน Google ชีต

จะเน้นหรือจัดรูปแบบตามเงื่อนไขค่าสูงสุดหรือต่ำสุดใน Google ชีตได้อย่างไร

วิธีแปลงสมุดงานเป็น Google ชีตอย่างรวดเร็ว

จะแบ่งปันแผ่นงานเฉพาะแผ่นเดียวกับผู้อื่นใน Google แผ่นงานได้อย่างไร

ช่องทางอื่นๆ

ลิขสิทธิ์© 2009 - wwwextendoffice.com | สงวนลิขสิทธิ์. ขับเคลื่อนโดย ExtendOffice. | แผนผังเว็บไซต์
Microsoft และโลโก้ Office เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ
ได้รับการปกป้องโดย Sectigo SSL