ไปยังเนื้อหาหลัก

เคล็ดลับของ Excel: ความปลอดภัย> ปกป้องเซลล์

เข้ารหัสหรือถอดรหัสเซลล์

วิธีเข้ารหัส / ถอดรหัสเซลล์ที่เลือกใน Excel

วิธีซ่อนเฉพาะส่วนของค่าเซลล์ใน Excel

วิธีซ่อนเนื้อหาเซลล์ใน Excel อย่างรวดเร็ว

วิธีซ่อนค่าเซลล์ใน Excel อย่างรวดเร็ว

ปกป้องการจัดรูปแบบเซลล์

วิธีล็อคความกว้างและความสูงของเซลล์จากการปรับขนาดใน Excel

จะล็อคความกว้างของคอลัมน์ในตาราง Pivot ได้อย่างไร?

วิธีป้องกันการจัดรูปแบบเซลล์ แต่อนุญาตให้ป้อนข้อมูลใน Excel เท่านั้น

ปกป้องสูตร

วิธีล็อคและป้องกันสูตรใน Excel

จะไม่แสดง / ซ่อนสูตรจากแถบสูตรใน Excel ได้อย่างไร